Rooms-katholieke criminaliteit

De prijs van het aandeel Google was bij de introductie 85 dollar en sloot op de eerste dag op 100,06 dollar. Het bedrijf voor zoekers en vinders heeft klaarblijkelijk wereldwijde sympathie. Dat is niet zo vreemd. Dit is een tijd van zoeken, en als je dan door een programma ook af en toe wat vindt, wordt dat door velen als prettig ervaren. Ik zeg: door velen, en niet: door iedereen. Ik zeg dat, omdat de voormalig eindredacteur van het programma Buitenhof, Jan van Friesland, mij heeft laten weten dat hij het storend vindt dat ik in mijn columns af en toe algemene uitspraken over de mensheid doe. Hij vindt het althans vervelend als hij het gevoel krijgt dat ik hem ook tot die mensheid reken en heeft mij verzocht hem daar voortaan buiten te laten. Mocht ik dus ooit schrijven: mensen doen, vinden of menen dit en dat, dan bedoel ik dus: alle mensen behalve Jan van Friesland. Anders schiet de goede man in een stuip en dat kunnen we niet hebben.

Maar goed, dat aandeel Google dus. Dat gaat best aardig, ook al deden er vreemde verhalen de ronde over de e-mail-dienst die het bedrijf zou aanbieden. Het gerucht ging dat Google alles registreerde wat je opschreef. Als je bijvoorbeeld iemand via het Google e-mail-programma liet weten dat je wilde verhuizen, dan zou Google er voor zorgen dat je onmiddellijk allerlei berichten over hypotheken en verhuisbedrijven kreeg toegestuurd. Mensen zijn dat gerucht vergeten of ze vinden het niet zo erg dat Google hen helpt een weg te vinden in de chaos van het moderne leven. In dat opzicht lijkt Google wel een beetje op een godsdienst. Men zoekt en vindt, men vraagt en krijgt antwoord van een macht die een overzicht heeft over heel de wereld. Mensen hebben daar behoefte aan.

Het zou daarom interessant zijn als religies ook een beursnotering zouden hebben, de rooms-katholieke kerk bijvoorbeeld. Hoe zou deze multinational met vestigingen op alle continenten en van oudsher met banden met de meest corrupte regimes het doen op de beurs? Nu is het misschien ongepast om de rooms-katholieke kerk als multinational te benaderen. In dat geloof gaat het natuurlijk niet over winst, kapitaal en omzet. ,,Wij zijn katholiek en dus eerlijk'', zei de jurist André Nuytinck van de katholieke Radboud Universiteit van Nijmegen gisteren in de Volkskrant, nadat hem gevraagd was welk bedrag hij ontving voor zijn verkeerde advies aan de bank Dexia inzake de aandelenlease-zaak. En in maart dit jaar zette de bisschop van Rotterdam, Van Luyn, nog een offensief in tegen de economisering van de samenleving. Onder het motto ,,genoegen te nemen met genoeg'' stelde hij al prekend aan het graf van de apostel Paulus in Rome, dat het evangelie altijd een tegenbeweging is geweest, een boodschap die ingaat tegen tendensen van bezit, genot en macht.

Dat is maar de vraag. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het bisdom Rotterdam zelf een actieve rol speelt in die economisering van de samenleving. De kerk stelt zich op als een bedrijf, een meedogenloos vechtend en volstrekt onethisch bedrijf met zeer interessante secundaire arbeidsvoorwaarden. Neem nu de zaak die speelt in datzelfde bisdom Rotterdam. Enige jaren geleden werd in een onder dat bisdom vallende parochie een twaalfjarig meisje na de catechismusles seksueel misbruikt door een priester. De priester werd veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Er moest letselschadevergoeding van zo'n 100.000 gulden aan de ouders van het misbruikte meisje worden betaald. Inmiddels zijn de kosten opgelopen tot 58.000 euro. Nu wil het bisdom dit bedrag op verzekeringsmaatschappij Aegon verhalen. Waarom? Omdat het een bedrijfsongeval is, zou de perschef van de r.k.kerk Nederland, Jan-Willem Wits volgens De Telegraaf hebben beweerd. Wits ontkent dat het seksueel misbruik door hem of de kerk als bedrijfsongeval wordt aangemerkt, maar hij vindt wel dat het om een zakelijk conflict gaat: ,,Als je een verzekering hebt waarvoor je premie betaalt en iets gebeurt, dan ga je naar je verzekering en verwacht je dat de gemaakte kosten vergoed worden.''

Iets? Een misdaad zal hij bedoelen. Iets? Een criminele priester die een kind misbruikt. Het argument van de r.k. kerk is dat seksueel misbruik in die tijd niet expliciet was uitgesloten in de kleine lettertjes. Nou en? Necrofilie wordt vast ook niet woordelijk uitgesloten, maar ik twijfel er aan of de premie daar wel voor bedoeld wordt. Let op mijn woorden: dat wordt de volgende zaak. In ieder geval geeft de kerk door het legalistisch beroep op het feit dat niet alle misdaden woordelijk in de polis zijn uitgesloten, aan dat het seksueel misbruik van een kind wel degelijk tot de gewone bedrijfsongevallen gerekend moet worden. Zelfs al zou dat juist zijn, dan zijn er nog vele vragen onbeantwoord. Waarom wordt die schadevergoeding niet op die criminele priester verhaald? Omdat het bisdom verantwoordelijk voor hem is, stelt de kerk. Is dat wel zo? Aegon stelt van niet. En daar heeft de maatschappij gelijk in. Als het een wereldheer is, heeft de priester geen gelofte van armoede afgelegd en is hij gewoon zelf aansprakelijk. Is hij lid van een kloosterorde, dan is zijn orde financieel verantwoordelijk voor hem en niet het bisdom. En waarom heeft het bisdom de vele afkoopzaken (ook in verband met seksueel misbruik) die in het verleden plaatsvonden, niet aan Aegon gemeld? En hoe zit het met de verantwoordelijkheid van het bisdom ten opzichte van het misbruikte parochiaantje? Deze zaak stinkt aan alle kanten en het is een stank die met geen wierook of wijwater kan worden verdreven.

Overigens deugt de opstelling van Aegon, voorstander van het ethisch beleggen, ook niet. Volgens de berichten bood het bedrijf eerder aan de helft van het bedrag te betalen, omdat de r.k. kerk toen al 45 jaar klant was. Dan krijg je zeker pedo-polis bonuspunten. Als dank voor deze geste is Aegon nu voor de rechter gedaagd.

Genoegen nemen met genoeg, heet dat in het bisdom Rotterdam. Ik hoop op een financieel failliet van de r.k.-kerk. Het morele failliet is reeds een feit.

    • Amanda Kluveld