Oppositie: akkoord `ongericht'

Vakcentrales en oppositie hebben verontwaardigd gereageerd op de voorstellen van het kabinet de koopkracht voor minima en ouderen te repareren. Zij noemen de maatregelen ,,ongericht'' en ,,niet te verteren''.

De coalitiepartijen in de Tweede Kamer zijn juist verheugd over het akkoord dat de ministers Zalm (Financiën, VVD) en De Geus (Sociale Zaken, CDA) bereikten over de inkomens voor 2005. Fractievoorzitter Verhagen (CDA) is blij dat beide bewindslieden er ,,in gezamenlijkheid'' zijn uitgekomen. Ook D66 is blij dat het kabinet de koopkracht voor de minima verbetert, maar heeft bedenkingen bij de manier waarop. Een van de maatregelen betreft namelijk een lichte verhoging van het tarief in de tweede belastingschijf, en dat gaat ten koste van de lagere middeninkomens, meent Kamerlid Bakker van D66.

De Kamerleden Crone en Noorman-Den Uyl (beide PvdA) willen de cijfers van het kabinet eerst goed narekenen, omdat die volgens hen vorig jaar ook niet klopten. Noorman-Den Uyl heeft er wel ,,waardering voor dat het kabinet voor de zwakste groepen de pijn wil verzachten'', maar plaatst vraagtekens bij de manier waarop dat gebeurt. ,,Een algemene verhoging van de AOW komt niet alleen ten goede aan de 400.000 die het echt nodig hebben, maar ook aan nog eens 1,8 miljoen ouderen die het niet echt nodig hebben'', zegt Noorman. Aan de inkomens van jonge gehandicapten en ouderen met hoge zorgkosten wordt niets gedaan, zegt zij. De PvdA noemt dat ,,bitter en niet te verteren''.

De FNV vindt het eveneens onverteerbaar dat De Geus niets heeft geregeld voor alleenstaanden, mensen zonder kinderen, gehandicapten en chronisch zieken die leven van een minimuminkomen. ,,De Geus lijdt een nederlaag. Dit is het zoveelste jaar dat de minima moeten inleveren'', aldus een woordvoerder. CNV-voorzitter Terpstra spreekt van ,,een schaamlap, waarmee het kabinet zijn sociale gezicht probeert te redden''.

Kamerlid Van Gent (GroenLinks) vindt de voorstellen te mager. ,,Het blijft een min voor de minima. De Geus had best wat meer geld mogen weghalen bij de rijken om de armen te compenseren'', aldus Van Gent.