Machtsverdeling

Na vierenhalf jaar burgeroorlog verkeert Congo sinds vorig jaar april in een overgangsfase, die volgend jaar juni moet eindigen met algemene verkiezingen. In het vredesakkoord van Sun City (Zuid-Afrika) is vastgelegd welke instituten het land intussen regeren en hoe regeringsposten worden verdeeld.

Presidentschap. President Joseph Kabila, die aan de macht is sinds de moord op zijn vader in januari 2001, blijft staatshoofd. Hij wordt bijgestaan door vier vice-presidenten, een voor elk van de belangrijkste partijen die het vredesakkoord hebben ondertekend. Dat zijn Abdoulaye Yerodia Ndombasi (namens de oorspronkelijke Congolese regering), Azaria Ruberwa (namens de voormalige rebellenbeweging RCD, die steun kreeg van buurland Rwanda), Jean-Pierre Bemba (namens de ex-rebellengroep MLC, die hulp ontving van Oeganda) en Arthur Zahidi Ngoma (namens de oppositiepartijen).

Regering. De overgangsregering bestaat uit 36 ministers en 25 vice-ministers. De oude regering, de RCD, de MLC en de ongewapende oppositie mogen elk zeven ministers en vier vice-ministers leveren. Drie kleinere groepen mogen de rest van de posten verdelen: RCD-ML en RCD-N (allebei splintergroepen die zich van de RCD hebben afgescheiden), de Mayi-Mayi (een tribale militie die aan de kant van de oude regering gevochten heeft) en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

Parlement en senaat. Het parlement telt 500 zetels. De oude regering, RCD, MLC, oppositie en maatschappelijk middenveld krijgen elk 94 zetels. De overige zetels worden verdeeld over RCD-ML (15 zetels), RCD-N (5 zetels) en de Mayi-Mayi (10 zetels). De senaat telt 120 zetels. De oude regering, RCD, MLC, oppositie en maatschappelijk middenveld mogen ieder 22 stoelen bezetten. RCD-ML krijgt er vier, de RCD-N twee en de Mayi-Mayi vier.

Provinciebestuur. Alle elf provincies krijgen een nieuwe gouverneur. Vertegenwoordigers van de oude regering komen aan de leiding in de provincies Kinshasa, West-Kasaï en Bas-Congo. Het maatschappelijk middenveld levert de gouverneur van Equateur en de MLC die van Bandundu. Het gouverneurschap in Zuid-Kivu valt toe aan de oppositie en een vertegenwoordiger van de Mayi-Mayi mag Katanga besturen. De RCD krijgt de controle over Noord-Kivu en de Oostprovincie. RCD-ML en RCD-N delen Maniema en Oost-Kasaï.