Loonsverhoging bij grote verzekeraar

Verzekeraar Delta Lloyd is voor volgend jaar een loonsverhoging van 1,35 procent overeengekomen. Dat bevestigde een woordvoerder van het bedrijf vandaag.

Delta Lloyd, een Nederlands dochterbedrijf van een grote Britse verzekeraar, is daarmee het eerste grote bedrijf dat de nullijn laat varen die vorig najaar door werkgevers en werknemers was overeengekomen. Formeel geldt deze afspraak niet meer omdat de vakbeweging die heeft opgezegd na het mislukken van het voorjaarsoverleg over het prepensioen. Het kabinet heeft bedrijven toen opgeroepen de lonen in 2005 niet te laten stijgen om het economisch herstel niet te belemmeren.

,,Deze loonsverhoging lijkt me niet zorgelijk'', zegt hoogleraar arbeidseconomie J.C. van Ours van de Universiteit van Tilburg. ,,Als bedrijven zich een loonsverhoging kunnen veroorloven, en die niet onder druk van stakingen is afgedwongen, is er niets aan de hand.''

De structurele loonsverhoging van 1,35 procent bij Delta Lloyd gaat per 1 februari in, zodat de reële stijging over 2005 1,25 procent bedraagt. Wel krijgen de werknemers van Delta Lloyd in oktober een eenmalige uitkering, die overeenkomt met een loonsverhoging van 1,25 procent over 2004. De helft van de salarisverhoging gaat op aan een eigen pensioenbijdrage van de werknemers.

Voor Delta Lloyd was die pensioenbijdrage belangrijk, zegt een woordvoerder van het bedrijf, omdat het bedrijf voorheen de volledige pensioenbijdrage betaalde. ,,Dat wilden we in de nieuwe CAO aanpassen. Andere verzekeraars hebben dit al in december vorig jaar geregeld. En bij de onderhandelingen wilden de bonden ook wat, zodat je in het midden uitkomt.''

Delta Lloyd streeft naar een pensioenbijdrage van de werknemers van 6,67 procent. Toekomstige CAO-loonstijgingen zullen voor de helft voor de eigen pensioenbijdrage worden gebruikt, tot deze op 6,67 procent uitkomt. Dit percentage is conform de overgangsregeling van de CAO voor de sector.

Het kabinet wil de uitkeringen en de ambtenarensalarissen volgend jaar bevriezen. Ook structurele loonsverhogingen in bedrijfstak-CAO's worden volgend jaar niet aan de hele sector opgelegd. Deze ondernemings-CAO geldt alleen voor Delta Lloyd zelf. Het bedrijf heeft sinds de overname van Ohra en de verzekeringstak van de ABN Amro tussen de 5.500 en 6.000 werknemers in dienst. De overeenkomst loopt van 1 juli 2004 tot en met 31 mei 2005.

Eind juni kwam frietfabriek Lamb Weston Meijer (duizend werknemers) met de vakbonden een loonstijging van 1,25 procent overeen, die vanaf mei 2005 ingaat.