Kabinet sleutelt aan koopkracht laagstbetaalden

Het kabinet is het gisteren eens geworden over een serie maatregelen waardoor het koopkrachtverlies van de laagstbetaalden wordt beperkt tot ongeveer een kwart procent.

De AOW gaat voor alle 65-plussers met 60 euro per jaar omhoog en minima met kinderen en ouderen zonder aanvullend pensioen krijgen een hogere belastingaftrek, van respectievelijk 110 en 65 euro. De maatregelen worden met prinsjesdag openbaar gemaakt. De ministers Zalm (Financiën, VVD) en De Geus (Sociale Zaken, CDA) liepen er gisteren na afloop van de besprekingen op vooruit.

Zonder de maatregelen zouden minima met kinderen en ouderen zonder aanvullend pensioen er volgens het Centraal Planbureau 2 procent op achteruitgaan. Iedereen gaat er in 2005 op achteruit, gemiddeld bedraagt de koopkrachtdaling 1 procent.

Het kabinet trekt in totaal 405 miljoen euro uit om de koopkrachtdaling te beperken. Om dat te kunnen betalen schaft het kabinet de fiscale regeling voor privé-pc's af (280 miljoen euro) en verdwijnt het zogenoemde dubbele spaarloon waarop mensen die in een jaar twee werkgevers hebben nu nog aanspraak kunnen maken (60 tot 70 miljoen). De resterende 60 miljoen euro wordt betaald door de particuliere ziektekostenpremie te verhogen en het tarief in de tweede belastingschijf met 0,6 procentpunt te verhogen. De eerste belastingschijf wordt verlengd waardoor mensen langer onder dit tarief vallen. De voorgenomen afschaffing voor ouderen van de eigen bijdrage in de zorg vervalt.

Het kabinet trekt verder 25 miljoen euro uit voor ziekenvervoer en voor de vergoeding van medicijnen. Ook gaat er 25 miljoen euro naar de bijzondere bijstand, waar minima in nood een beroep op kunnen doen.

Zalm en De Geus zijn er naar eigen zeggen ,,redelijk harmonieus'' uitgekomen. De Geus had zich de afgelopen weken sterk gemaakt voor koopkrachtreparatie voor de minima en ouderen en bepleitte een belastingverhoging voor de rijkeren. Zalm wilde ook wel iets doen voor de kwetsbare groepen, maar weigerde daar een belastingverhoging voor de rijkeren tegenover te zetten.

De besparing die het kabinet wilde binnenhalen op het stoppen met de pc-privé-regeling en het dubbel gebruik van de spaarloonregeling (ruim 300 miljoen euro) had volgens Zalm eigenlijk ingezet moeten worden om het tekort op de begroting te verlagen. Maar hij denkt het tekort, dat in 2005 2,8 procent van het bruto binnenlands product zal bedragen, ook wel onder controle te krijgen zonder die besparingen. Het tekort mag volgens de Europese begrotingsregels niet boven de 3 procent komen.

Reacties: pagina 3