De woede van de oudere

De ouderenbonden voelen zich ,,belazerd'' door minister De Geus. Er komt geen compensatie voor de eigen bijdrage voor ouderen in de zorg.

Woedend was hij gisteren toen hij in de krant las dat de eigen bijdrage van ouderen in de zorg niet wordt geschrapt. Voorzitter Jos Sturkenboom van de koepel van ouderenorganisaties (650.000 leden), greep gelijk de telefoon om de pers te mobiliseren. Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) moet opstappen, zo vond Sturkenboom. ,,Hij is er niet in geslaagd de eigen bijdrage te schrappen die ouderen moeten betalen voor zorg, dat was onze eis en hij had toegezegd zich daar hard voor te maken'', zegt Sturkenboom vandaag.

Vanmorgen stond bij Sturkenboom de telefoon weer roodgloeiend. Nu probeerde het ministerie van Sociale Zaken hem te bereiken om ,,het beeld weer wat te nuanceren'', zoals Sturkenboom vermoedt. Maar hij heeft even geen zin in contact met het departement ,,Ik neem de telefoon niet meer op.''

Wat is precies het probleem?

,,Ouderen moeten nu een eigen bijdrage betalen voor de zorg die zij nodig hebben. Dat kunnen veel ouderen niet meer opbrengen, er zijn tienduizenden ouderen in de problemen gekomen door die bijdrage. Veel ouderen hebben hun koopkracht vorig jaar al met 4 procent zien dalen, nu dreigt daar weer in elk geval een half procent bij te komen. De Geus zou die eigen bijdrage daarom afschaffen, dat was zijn inzet, maar dat gaat nu niet door. Gisteren bleek dat het kabinet wel een aantal andere maatregelen neemt om ouderen te compenseren voor het koopkrachtverlies, maar of dat voldoende is, is maar zeer de vraag.''

U doelt op de gisteren aangekondigde hogere belastingkorting voor ouderen?

,,Precies, mijn mensen zijn nu aan het doorrekenen wat dat betekent voor de koopkracht van de ouderen. Ik merk wel dat de voorzitters van de vijf bonden die ik vertegenwoordig veel feller zijn dan ik. Als blijkt dat de ouderen er nog te veel op achteruit gaan, dan heeft De Geus ons vernaggeld en moet hij weg, opstappen.''

Gaat u, net als de vakbonden, actie voeren namens de ouderen?

,,Dat is wel de bedoeling. We hebben veel jongere ouderen (50-plussers, red.) als nieuwe leden binnengehaald de laatste tijd. Die willen zich ook hard maken voor een goede regeling voor VUT en prepensioen. Ook daarvan is nog niet duidelijk wat de effecten zullen zijn op de inkomens van ouderen. Maar wij blijven wel voor onze eigen zaak vechten en willen ons niet mengen in de discussies over de CAO's, waar de bonden nu met het kabinet overhoop liggen.''

    • Egbert Kalse