Concrete plannen

In 2020 moet 95 procent van alle verplaatsingen op het zogenoemde hoofdwegennet in de spits `op tijd' zijn. Dat wil zeggen: maximaal 20 procent vroeger of later dan de verwachte reistijd, tot een maximum van 10 minuten.

Flexibele snelheidslimieten op autosnelwegen, afhankelijk van tijd en plaats. Op sommige wegvakken wordt de maximumsnelheid verhoogd van 100 naar 120 kilometer per uur ter vergroting van de betrouwbaarheid van de reistijd, op andere verlaagd ter verbetering van de luchtkwaliteit.

Meer capaciteit over weg en spoor tussen Schiphol en Almere.

Snelwegen op palen. Planstudie naar een `hoge snelweg' voor de A27 tussen Utrecht en Breda.

Daling van het aantal wegverkeersslachtoffers van 1.066 in 2002 tot jaarlijks 900 doden in 2010 en 640 in 2020. Relatief moet het aantal doden halveren van 6,6 per miljard reizigerskilometer tot 3,3 per miljard reizigerskilometer.

Introductie van een verkeersverwachting voor de weg, te vergelijken met de weersverwachting.

De punctualiteit van het personen- en goederenvervoer op het spoor wordt verhoogd van 83 procent vorig jaar naar 89 tot 91 procent. Een nog hogere punctualiteit, bijvoorbeeld 95 tot 97 procent leidt wel tot een beter product, aldus het kabinet, maar slechts tot een beperkte toename van de vraag. De extra kosten daarvoor, 6 tot 12 miljard euro, wegen niet op tegen deze baten.

Geen besluiten over extra infrastructuur voor het spoor, die is niet nodig om de beperkt groeiende vraag naar personenvervoer op te vangen. Maatregelen die betrouwbaarheid vergroten en extra benutting van bestaand spoor volstaan.

Treinen met gevaarlijke stoffen zoals ammoniak en lpg gaan vanaf 2006 zo veel mogelijk over de Betuweroute. Aan een aparte spoorlijn voor goederenvervoer tussen Rotterdam en Antwerpen is volgens het kabinet voorlopig geen behoefte.

Op spoorwegovergangen vallen in 2020 maximaal 24 doden, 30 procent minder dan in 2000.

Landelijke invoering van de ov-chipkaart uiterlijk op 31 december 2007, ter vervanging van strippenkaart en treinkaartje.

Groei van Schiphol om marktaandeel ten opzichte van andere luchthavens te behouden.

De gemiddelde wachttijd bij sluizen is in 2020 op de belangrijke vaarroutes niet meer dan 30 minuten.