Bezuinigingen BA

British Airways kan beter een nieuwe reclameslogan verzinnen. De luchtvaartmaatschappij die zijn passagiers een fijne vakantie toewenst, liet 8.000 van hen stranden op Europese luchthavens, net nadat een akkoord met de vakbonden was bereikt. Het concern had niet genoeg personeel voorhanden om alle luchtreizigers in te checken. De vrees bestaat nu dat British Airways via zijn bezuinigingsprogramma te veel banen heeft geschrapt – 13.000 in de afgelopen drie jaar.

Maar die angst is ongegrond. De problemen werden vermoedelijk eerder veroorzaakt door slecht management dan door te veel kostenbesparingen. Om de machtige vakbonden niet voor het hoofd te stoten, heeft de luchtvaartmaatschappij ermee ingestemd dat de doelstellingen van haar lopende saneringsprogramma worden bereikt door natuurlijk verloop. Dat maakt het moeilijk de personeelsleden in exact de juiste aantallen over de diverse afdelingen te verdelen. Het wordt daardoor ook lastiger goede mensen binnen te brengen om de opengevallen gaten op te vullen.

Eerlijkheidshalve moet daaraan worden toegevoegd dat de taak van British Airways wordt bemoeilijkt door het feit dat het huidige personeelsbestand een van de hoogste percentages ziekteverzuim te zien geeft van heel Engeland, hetgeen het bedrijf volgens schattingen van zakenbank CSFB meer dan 60 miljoen pond (89 miljoen euro) per jaar kost. Toch weigert het concern personeel te ontslaan. De jongste overeenkomst met de vakbonden, die erop gericht was een staking te voorkomen, zal weinig aan een oplossing voor dit probleem bijdragen. Er zijn plannen om het ziekteverzuim terug te dringen, maar die hangen samen met vage dreigementen over disciplinaire actie.

Als het concern zijn doelstelling van een operationele marge van 10 procent ooit wil verwezenlijken, heeft British Airways juist behoefte aan méér, niet aan minder bezuinigingen. British Airways zal uiteindelijk een hardere opstelling tegenover zijn personeel moeten innemen. Toch is er niet veel verbeeldingskracht voor nodig om te kunnen begrijpen waarom Rod Eddington, de topman van British Airways, tot nu toe de vakbonden niet tegen de haren in heeft gestreken. Als British Airways werkelijk in betere conditie wil geraken, kan het zich niet veroorloven deze kwestie nog veel langer onder het tapijt te schuiven.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Fiona Maharg-Bravo