Beroep kabinet op vakbond

Het kabinet doet ,,een groot beroep'' op de vakcentrales om ,,het prille herstel'' van de economie ,,de ruimte te geven'' en ,,om het niet, als het ware, `in de knop te breken'.'' Dat heeft premier Balkenende gisteren geschreven in een reactie op de brief die de vakcentrales FNV, CNV en MHP hem eerder deze week stuurden.

De vakbeweging kondigde dinsdag een reeks van demonstraties, werkonderbrekingen en pamflettenacties aan tegen het kabinetsbeleid. In hun brief stelden zij de ingrepen in de sociale zekerheid ter discussie.

Balkenende schrijft in zijn brief dat hij zich niet in ,,het door u neergezette beeld'' herkent als zou het kabinet ,,een starre houding hebben getoond bij de onderhandelingen over het Voorjaarsakkoord''.

De premier wijst erop dat de regering tot drie maal toe concessies heeft gedaan in het overleg over de VUT, prepensioen en levensloop. Balkenende haalt het regeerakkoord aan, waarin staat: ,,Het lijkt verleidelijk om geen pijnlijke maatregelen te nemen. Maar één ding is zeker: de weg omhoog wordt twee keer zo lang, en dubbel zo zwaar.''

Balkenende erkent dat hij geen inkomensgaranties kan geven. ,,Individuele garanties kan geen enkel kabinet in iedere omstandigheid geven'', schrijft hij in de brief.

Hij realiseert zich dat dat onzekerheden met zich meebrengt. ,,Tegelijkertijd moet voorkomen worden dat alle lasten worden geschoven naar de jongeren en jong werkenden van nu.''

Volgens de premier vergroten de door het kabinet voorgestelde maatregelen de onderlinge solidariteit in de sociale zekerheid en de pensioenen. ,,Op het streven naar een samenleving met gevoel voor gemeenschapszin – voor zorg en welzijn in de directe leefomgeving – moeten werkgevers, werknemers en overheid elkaar kunnen vinden. Het kabinet erkent de eigen positie en verantwoordelijkheid van de sociale partners en hecht daar ook aan.''

In een reactie zegt de FNV ,,niet onder de indruk'' te zijn van de brief van de premier. Volgens de vakcentrale heeft het kabinet zelf de sleutel in handen gehad om de prille opleving van de economie te versterken. Een woordvoerder van de FNV wijst erop dat de vakbeweging heeft toegezegd de lonen twee jaar nagenoeg te bevriezen. ,,Dit unieke aanbod heeft het kabinet zelf om zeep geholpen door de onderhandelingen over onder meer de prepensioenen te verknallen'', aldus de woordvoerder.