AVRO-bestuur ontslaat twee directeuren

Het bestuur van de AVRO heeft de tweekoppige directie ontslagen. Onenigheid tussen de directeuren Maréchal en 's Gravesande gaat ten koste van het leiding geven aan de omroep, aldus het bestuur.

Gisteren maakte AVRO-voorzitter Martijn Sanders in een verklaring bekend dat het bestuur ,,voornemens is de samenwerking met haar beide directeuren te beëindigen''. Zakelijk directeur Frans Maréchal en programmadirecteur Ad 's Gravesande kunnen niet met elkaar samenwerken. Sanders in zijn verklaring: ,,Het ontbrak hen aan een eenduidige visie op het te voeren beleid en op de wijze waarop leiding dient te worden gegeven aan een organisatie als de AVRO.''

Volgens 's Gravesande, sinds vijf jaar verantwoordelijk voor de programmering, gaat zijn conflict met Maréchal over ,,het tempo en de aard van de bezuinigingen'' die de omroep, net als de andere omroepen, moet doorvoeren. 's Gravesande: ,,Ik zag mogelijkheden om de bezuinigingen niet ten koste te laten gaan van het programmabudget, bijvoorbeeld door te besparen op overhead en personeelslasten. Maréchal wilde 1,4 miljoen euro bezuinigen op het programmabudget. In mijn visie moet een omroep vooral programma's maken, dus die middelen moet je in stand houden.''

Komend seizoen verhuist de AVRO van Nederland 1 naar Nederland 2 als thuisnet. Joop Daalmeijer, netcoördinator van Nederland 2, bevestigt dat Maréchal wilde snijden in de programmering. Daalmeijer: ,,Anderhalve maand geleden meldde 's Gravesande, op last van Maréchal, dat de AVRO twee belangrijke nieuwe programma's wilde terugtrekken, Sterrenjacht met Winston Gerschtanowitz en een door Tooske Breugem te presenteren theaterprogramma. Ik wilde die programma's behouden voor Nederland 2 en heb andere bezuinigingen voor de AVRO gevonden in de middag- en late avondprogrammering. Dat Maréchal zei dat er geen geld was, zal te maken hebben met het boekhoudsysteem, dat per omroep verschilt.''

,,Pertinent onjuist'', noemt Maréchal, sinds 1985 in dienst van de AVRO, de verklaring van 's Gravesande en Daalmeijer. ,,Besluitvorming over de programma's is helemaal niet mijn bevoegdheid, over dat programma van Tooske heb ik nooit iets gezegd.'' Volgens Maréchal gaat het niet zozeer om een conflict tussen hem en 's Gravesande, maar om ,,spanning in de organisatie''. ,,De AVRO heeft besloten om multimediale producten te maken, dus ook activiteiten op internet. De programmering sluit onvoldoende aan bij dit door iedereen geaccordeerde beleid.''

Volgens Cees van Zijtveld, voorzitter van de ondernemingsraad, is het conflict over de bezuinigingen ,,één van de dingen die speelden''. Andere oorzaken wil hij niet noemen. ,,Wel heeft een onderzoek naar het functioneren van het hele bedrijf, deze zomer, duidelijk gemaakt dat er een onwerkbare situatie was ontstaan in de directie en dat dat probleem als eerste moest worden aangepakt.''