Verpleeghuizen beloven meer zorg met AWBZ-gelden

De organisaties die uit de kas van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden betaald, gaan doelmatiger werken. Ze hebben staatssecretaris Ross (Volksgezondheid, CDA) gisteren toegezegd dat ze tot 2007 jaarlijks 1,25 procent meer patiënten gaan behandelen zonder daarvoor extra geld nodig te hebben. De overeenkomst is nodig om de sterk stijgende AWBZ-uitgaven in de hand te houden. De verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg en inrichtingen voor psychiatrische patiënten en voor gehandicaptenzorg hebben van Ross de toezegging gekregen dat er de komende jaren niet extra op hun hulpverlening zal worden bezuinigd. De AWBZ-uitgaven bedragen dit jaar ruim twintig miljard euro. De zorgverzekeraars hebben de overeenkomst niet ondertekend. Ze menen dat er met het huidige budget veel meer extra patiënten te behandelen zijn dan het afgesproken percentage van 1,25.