Uitwisseling via Europol neemt toe

De informatie-uitwisseling via de Europese politieorganisatie Europol is in 2003 met bijna 40 procent toegenomen. De politiediensten in de lidstaten van de Europese Unie wisselden in 4.700 zaken gegevens uit, vergeleken met 3.400 in 2002. De stijging was het grootst bij de uitwisseling van informatie op het gebied van valsemunterij (plus 102 procent), terrorisme (plus 76 procent) en financiële misdaad (plus 67 procent).