Rotterdam sloopt weer het meest

In Rotterdam zijn het eerste halfjaar van 2004 de meeste woningen gesloopt. Daar werden dit jaar al 1.148 woningen gesloopt of dichtgespijkerd. Ook in 2003 was Rotterdam al de gemeente waar de woningvoorraad het sterkst afnam. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In geheel Nederland zijn in de eerste zes maanden van 2004 ruim 21.000 woningen gebouwd. Dat zijn er 3.000 meer (8 procent) dan in dezelfde periode in 2003. Tegelijkertijd werden er ruim 7.000 woningen gesloopt of bijvoorbeeld door brand aan de voorraad onttrokken, 300 meer dan in het eerste halfjaar van 2003.

In 58 van de 483 Nederlandse gemeenten nam de totale woningvoorraad af. In elf gemeenten zelfs met meer dan vijftig woningen. Voor een belangrijk deel komt dit door de sloop van naoorlogse wijken, waar veel portiekflats staan. Per saldo was de sloop het grootst in Den Bosch, waar de woningvoorraad kromp met 194 woningen.

In na-oorlogse Rotterdamse wijken als Hoogvliet en Pendrecht wordt ook veel gesloopt, net als in oude wijken als Bospolder. Ook in de randgemeenten van Rotterdam gaan momenteel veel huizen tegen de vlakte: in Schiedam werden 283 woningen voorbereid voor sloop en in Ridderkerk 182. Dat er per saldo toch 28 woningen bijkwamen in Rotterdam, komt door het gereedkomen van grote nieuwbouwprojecten.

Bij onttrekkingen aan de woningvoorraad gaat in 70 procent van de gevallen om om huurwoningen. Van de nieuwbouw is 80 procent bestemd voor de koopsector.