Onderwijsgeld in zaken verspeeld

Subsidiegeld, bedoeld voor onderwijs aan agrarische lerarenopleidingen in Dronten en Den Bosch, is in strijd met de wet gebruikt voor commerciële doeleinden. De Stichting Stoas in Wageningen, verantwoordelijk voor de twee scholen (800 studenten), heeft 3,7 miljoen euro overgeheveld naar de vennootschap Stoas Holding. Al het subsidiegeld is gebruikt om verliezen van dit bedrijf te dekken.

Dit staat in drie onderzoeksrapporten van accountanskantoor Ernst & Young, die NRC Handelsblad met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) van het ministerie van Landbouw heeft gekregen. Minister Veerman had opdracht gegeven tot de onderzoeken.

Bestuursvoorzitter B. Pellikaan van de stichting Stoas erkent dat ,,het helemaal fout is gelopen''. Holding en stichting stuurden elkaar wel correct rekeningen, ,,maar het over en weer leentjebuur spelen heeft een te grote vlucht genomen''.

Volgens de accountants had de stichting geen geld naar de private holding mogen overmaken. De Wet op het hoger onderwijs en subsidieregels zijn volgens Ernst & Young ,,op diverse punten'' geschonden. Jaarrekeningen van Stoas ,,schieten op fundamentele punten tekort'', aldus de accountants. Het verdwenen geld is ten onrechte onder de post liquide middelen geboekt. Pellikaan bevestigt dat de presentatie van geldstromen niet correct is geweest.

Landbouw tipte de commissie-Schutte, die in april een overzicht presenteerde naar fraude in het hoger onderwijs, al in februari over het verdwenen geld bij Stoas. Schutte maakte er in zijn eindrapport geen melding van.

Volgens bestuursvoorzitter Pellikaan zijn holding en stichting inmiddels volledig gescheiden. De Rabobank is bereid de vorderingen van de stichting op de houdstermaatschappij over te nemen, maar onduidelijk is voor welk bedrag.

Veerman heeft in februari interim-manager H. van Dijk aangesteld bij Stoas. Van Dijk is nu voorzitter van de nieuwe raad van toezicht van de stichting.

STOAS: pagina 2