Ommezwaai VS in denken over klimaatverandering

De Amerikaanse regering erkent in een wetenschappelijk rapport dat de uitstoot van kooldioxide en andere broeikasgassen de enige verklaring kan zijn voor het warmer worden van de aarde.

Tot nu toe heeft de regering van president Bush steeds volgehouden dat niet is bewezen dat de mens het broeikaseffect veroorzaakt.

Volgens het rapport, dat gisteren naar het Congres werd gestuurd en deel uitmaakt van een reeks regeringsrapporten over wetenschappelijk onderzoek naar algemene ontwikkelingen in de wereld en de gevolgen voor de VS, is de opwarming van de aarde tot de jaren vijftig van de vorige eeuw het gevolg geweest van natuurlijke schommelingen in het klimaat. Maar die kunnen niet de scherpe en voortgaande temperatuurstijging sinds 1970 verklaren.

In het rapport staat ,,de best mogelijke wetenschappelijke informatie'', aldus James Mahoney, directeur van de klimaatonderzoekscommissie van de regering, in The New York Times. Het rapport waarschuwt onder meer voor risico's van het broeikaseffect voor de landbouw. Zo zouden de groei van bepaalde agressieve onkruiden erdoor worden gestimuleerd en de voedingswaarde van grassen erdoor afnemen.

De onzekerheden die de Amerikaanse regering in de bewijsvoering voor het broeikaseffect meende te zien waren voor Bush reden zich aan het begin van zijn ambtstermijn af te keren van het Kyoto-protocol. Daarin zijn internationale afspraken vastgelegd over terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen. De toenemende stelligheid van het IPCC, klimaatonderzoekers die werken onder de vlag de Verenigde Naties, over de menselijke invloed op het klimaat werd door de regering Bush genegeerd.

Toen in 2001 een door de regering ingestelde Amerikaanse wetenschappelijke commissie tot de conclusie kwam dat CO2-emissie uit fabrieksschoorstenen en autouitlaten zeer waarschijnlijk de veroorzaker was van de klimaatverandering, werd die conclusie door de regering in twijfel getrokken. Ook in 2002, toen de Amerikaanse overheid een wetenschappelijk document publiceerde waarin het broeikaseffect aan de mens werd toegeschreven, nam Bush zelf daar afstand van. Het zou door lagere overheidsinstellingen zijn gepubliceerd.

Het gisteren gepubliceerde rapport ging vergezeld van een brief die zowel door de ministers van Energie en van Handel als door Bush' wetenschappelijk adviseur is ondertekend. Het Witte Huis wilde gisteren geen uitleg geven over de gewijzigde visie.