Mosselzaadvisserij verder aan banden

Minister Veerman van Landbouw zal de mosselvisserij in de Waddenzee tijdelijk verder beperken. In een interim-beleidsvoorstel voor de mosselzaadvisserij, dat de minister deze week naar de Tweede Kamer heeft gezonden, bepaalt Veerman verder dat alleen het zaad dat constant onder water ligt, mag worden opgevist. Deze tijdelijke regels zijn nodig omdat het oude schelpdiervisserijbeleid, op grond waarvan de vergunningen werden gegeven, is verlopen. Het nieuwe beleid wordt pas komend najaar bepaald en vastgesteld.