Meeste regen in het Westland en Friesland

Augustus 2004 lijkt plaatselijk af te stevenen op een neerslagrecord. Tot vanmorgen viel in Maasland (nabij Maassluis) in deze maand 292 millimeter regen. Het absolute record aan neerslag in augustus werd geboekt in Eext (Drenthe) waar in 2002 295 millimeter regen viel. Met nog vijf dagen en een weersverwachting met regen is de kans groot dat dit augustusrecord vrijdag of zaterdag zal sneuvelen. De natste maand ooit was oktober 1932, toen in Zandvoort 321 millimeter viel. Wat betreft schade is een maandrecord niet van groot belang. Schade wordt vooral bepaald door de omvang van een enkele bui.

Dit augustusrecord zal voor het Westland een matig genoegen zijn. Tot vier keer toe moest de brandweer eraan te pas komen om het overtollige water weg te pompen bij Maasdijk, een dorpje in het Westland. Doordat de slangen over de dijk liggen, is de N220, de weg van Rotterdam naar Hoek van Holland, geblokkeerd.

Het Westland is erg gevoelig voor wateroverlast: het is laaggelegen en volgebouwd met kassen, zodat de regen onvertraagd in de sloten terecht komt. De bergingscapaciteit van de sloten schiet volgens de bewoners duidelijk tekort. Veel kassen staan voor de vierde keer deze maand blank. Hoeveel schade de tuinders hierdoor lijden, is nog niet duidelijk. In 2001, toen in het Westland ook veel regen viel, leden 160 tuinders zware schade.

Ook in Friesland en de Noordoostpolder is afgelopen etmaal veel regen gevallen. In Dokkum, Menaldum en Franeker kwamen straten blank te staan en liepen kelders onder. De wateroverlast leidde in Friesland ook tot grote vissterfte. Doordat de riolering de watertoevoer niet kon verwerken, traden de riooloverstorten in werking, waardoor het zuurstofgehalte in het buitenwater scherp daalde.

Volgens woordvoerder Monique Somers van het KNMI is het toevallig dat de zware regenbuien dit keer het Westland en Friesland getroffen hebben. ,,De zware buien komen door het grote temperatuurverschil tussen het zeewater en het land. Maar ze hadden ook in Noord-Holland kunnen vallen.''

Volgens klimaatonderzoeker Rob van Dorland van het KNMI kun je de extreem natte zomers van 2001, 2002 en 2004 en de extreem hete zomer van 2003 niet rechtstreeks toeschrijven aan het broeikaseffect: ,,Maar ze passen wel heel goed in het beeld en in de computermodellen van klimaatsverandering. Het klimaat in Noordwest-Europa krijgt een enigszins mediterraan karakter.''

Het belangrijkste gevolg van het broeikaseffect wordt in deze modellen overigens gevormd door de zachte winters en de vele neerslag daarin die tot gevaarlijk hoge rivierwaterstanden leidt.

ZATERDAG in W&O: Klimaatverandering in Europa