Kritiek op Turkije-advies

De grootste partijen in de Tweede Kamer, CDA en PvdA, zien niets in de suggestie om een overgangsfase van twee jaar in te lassen alvorens de onderhandelingen te beginnen over een EU-lidmaatschap van Turkije. De Aviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), een invloedrijk adviesorgaan van het kabinet, had dit gisteren voorgesteld. Naar haar mening heeft Turkije vooral op het gebied van de toepassing van de burgerrechten meer tijd nodig om aan de eisen van de EU te voldoen.

Het CDA-Kamerlid Van Dijk zegt zich te hebben ,,verbaasd'' over het AIV-voorstel. Hij wijst erop dat het de afspraak is om in december op een EU-top vast te stellen of Turkije ver genoeg is met zijn hervormingen om de onderhandelingen te beginnen. Zo ja, dan zouden die ,,onverwijld'' moeten beginnen. Volgens Van Dijk moeten de onderhandelingen dan binnen drie tot vier maanden aanvangen en niet pas na twee jaar.

Ook zijn PvdA-collega Timmermans is niet te spreken over de suggestie van een extra overgangsperiode van twee jaar. ,,Dit zal op alle fronten alleen maar tot verwarring voeren'', aldus de PvdA'er. ,,Bovendien zullen de Turken dan kunnen zeggen dat er in hun geval met dubbele standaarden wordt gewerkt, want bij andere landen is deze weg niet gevolgd.''

Staatssecretaris Nicolaï (Europese Zaken) liet vanmorgen via zijn woordvoerder weten dat hij de redenering van de AIV begrijpt. Tegelijk wees hij erop dat de EU zich aan haar afspraken met Turkije moet houden. Zodra Turkije ervoor klaar is, moeten de onderhandelingen over het lidmaatschap beginnen en mogen er volgens Nicolaï geen ,,politieke spelletjes'' meer worden gespeeld.