Greenpeace is zijn doel voorbijgeschoten

Directeur Liesbeth van Tongeren van Greenpeace voert argumenten aan voor het teruglopen van donaties (NRC Handelsblad, 19 augustus). De reden waarom mensen afhaken liggen volgens haar allemaal buiten de organisatie zelf, zoals de economische recessie, de individualisering en het moeten oproeien tegen een rechtse regering, die de economie en de veiligheid `problematiseert'.

Het zou haar sieren ook eens de hand in eigen boezem te steken.

Vanaf het begin liep ik warm voor Greenpeace. De acties voor de zeehonden, de walvissen, een schoner milieu, wie was niet blij dat je die dappere meisjes en jongens in hun rubberbootjes kon ondersteunen om onze aarde te behoeden voor uitbuiting en uitsterving van soorten?

Helaas is Greenpeace, maar ook andere organisaties, zijn doel voorbij geschoten door in de pogingen om machtsposities en invloed (achterban) te behouden in advertenties en publicaties loopjes met de waarheid te nemen.

Zo moest Greenpeace bakzeil halen in zijn aantijgingen tegen Shell (Brent Spar) en wordt geschermd met onbewezen onderzoeken, ja, worden hetzes gevoerd om de wetenschappelijke ontwikkelingen en toepassingen in de gentechnologie te dwarsbomen. Zelfs de oprichter van Greenpeace, Patrick Moore, ecoloog van professie, voelde zich geroepen zich openlijk te distantiëren van de onevenwichtige en onjuiste berichtgeving (NRC Handelsblad, 28 februari jl.). Het sjoemelen met de waarheid schijnt een mode te zijn geworden, want ook andere organisaties bezondigen zich daaraan in vaak paginagrote advertenties, met geld van de donateurs!

Het beter opgeleide publiek valt daar niet meer voor en het zou me niet verwonderen als er ook donateurs om deze redenen afhaken.

    • Netty van Lookeren Campagne Laren