Vertraging financieel toezicht

Consumenten blijven langer in onzekerheid over de betrouwbaarheid van tussenpersonen die financiële diensten als hypotheken en lijfrentes aanbieden. De reden van de onzekerheid is dat het ministerie van Financiën er met de verstrekkers van dergelijke diensten niet uitkomt wat de kosten van het toezicht zullen zijn.

Dat heeft minister Zalm (Financiën, VVD) gisteren in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. De Wet financiële dienstverlening (Wfd), waarin het toezicht op banken, verzekeraars en de ongeveer negenduizend financiële adviesbureaus wordt geregeld, zou in januari 2005 van kracht moeten worden. Dan zouden ook de financiële adviseurs onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) komen te vallen.

Als de nieuwe wet wordt ingevoerd, moeten aanbieders van hypotheken, lijfrentes, pensioenen en verzekeringen veel meer informatie aan de consument verschaffen over hun producten dan nu het geval is. Ook de tussenpersonen die deze diensten verkopen krijgen een uitgebreide informatieplicht aan de afnemers van producten. De AFM controleert de aanbieders en tussenpersonen en kan ze eventueel beboeten als zij zich niet aan de regels houden.

De aanscherping van de wet is het gevolg van enkele grote affaires waarbij de consument onvoldoende geïnformeerd bleek over de daadwerkelijke risisco's die bepaalde financiële producten met zich meebrachten. Daarbij ging het vooral om beleggen met geleend geld (leasebeleggen).

Uit het oorspronkelijke voorstel van Financiën bleek dat het toezicht op deze financiële markten de aanbieders van financiële diensten maximaal 100 miljoen euro zou kosten. Uit een proef, die in juni is gehouden, bleek echter volgens de aanbieders (met name banken en verzekeraars) dat de kosten van het toezicht op zouden lopen tot 400 miljoen euro. Dat vinden zij teveel. Minister Zalm zal door enkele aanpassingen in de wet proberen de administratieve lasten voor de aanbieders te beperken zodat de kosten lager worden dan nu geraamd.

Zalm schrijft nu aan de Kamer dat hij hoopt de Wet financiële dienstverlening zo snel mogelijk te kunnen behandelen. Het ministerie van Financiën wil, als het conflict met de aanbeiders over de kosten is opgelost, het wetsvoorstel in december naar de Kamer sturen. De wet zou dan halverwege 2005 van kracht kunnen worden.