Vakbonden samen in actie tegen kabinet

De drie vakcentrales FNV, CNV en MHP gaan gezamenlijk actie voeren tegen het kabinetsbeleid met als leuze ,,Nederland verdient beter''. Dat maakten zij gisteren op een gezamenlijke persconferentie bekend.

De acties richten zich in eerste instantie niet tegen de werkgevers. Vooruitlopend op prinsjesdag worden in Rotterdam op 20 september actiebijeenkomsten gehouden. Op prinsjesdag zelf worden de leden opgeroepen het werk neer te leggen om naar de troonrede te kijken. Vervolgens zal op 2 oktober een manifestatie in Amsterdam worden gehouden.

,,Verzet moet blijken'', zo formuleerde FNV-voorzitter Lodewijk de Waal gisteren zijn oproep aan ,,de mensen in dit land'' om massaal aan de acties deel te nemen. ,,Mensen moeten nu laten zien waar het op staat.'' Leden van FNV en CNV krijgen gratis treinkaartjes thuisgestuurd om de opkomst bij de manifestatie in oktober te stimuleren.

Het is ruim tien jaar geleden dat de bonden gezamenlijk optrokken. Toen protesteerden de bonden tegen de versobering van de WAO.

Acties tegen de ingrepen van het huidige kabinet in de WAO, de prepensioenen en de WW, zijn volgens de vakcentrales onvermijdelijk door de opstelling van het kabinet. ,,De bonden zijn voorstanders van het overlegmodel. Maar er wordt niet meer geluisterd'', verklaarde FNV-voorzitter De Waal gisteren. ,,Gesprekken met dit kabinet zijn zinloos. Er wordt arrogant geteerd op het eigen gelijk.''

Voorzitter Ad Verhoeven van Vakcentrale MHP benadrukte dat de acties gericht zijn tegen het ,,anorexia-beleid'' van het kabinet en niet tegen de werkgevers. Dat wordt anders na 2 oktober, als duidelijk is geworden of het kabinet zijn plannen heeft aangepast, zei FNV-voorzitter De Waal. De vakbonden zullen de versobering deels proberen te verhalen op de werkgevers. Die hebben het kabinet een deel van de gewraakte plannen ingefluisterd, volgens De Waal. De acties zijn volgens de vakcentrales daarom ook bedoeld om werknemers voor te bereiden op ,,een roerig CAO-seizoen.''

In de laatste maanden van dit jaar onderhandelen de bonden met de werkgevers over de CAO's die op 31 december 2004 aflopen. Dat is het grootste deel van alle

CAO's. In 2004 zijn veel kortlopende afspraken gemaakt. Dat was bewust, zei voorzitter van bedrijvenbond FNV Bondgenoten Henk van der Kolk gisteren. ,,Acties in de individuele CAO-onderhandelingen krijgen dan het karakter van landelijke manifestaties.''