Toename aantal privé-klinieken

Het aantal privé-klinieken is de laatste twaalf maanden toegenomen van 51 tot 71. Bij het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen wachten op dit moment nog 15 aanvragen voor een `zelfstandig behandelcentrum' op beoordeling. Het College verwacht er in de toekomst nog meer. Het gaat in vrijwel alle gevallen om relatief kleine klinieken. Anders dan ziekenhuizen krijgen de klinieken namelijk geen aparte vergoeding voor de kosten van gebouw en apparatuur.