Ouders vinden crèche duur en inflexibel

Ouders die gebruik maken van informele kinderopvang, zoals een buurvrouw, oma of een betaalde oppas aan huis, hebben een negatief beeld van crèches. Ze vinden die duur, inflexibel en kwalitatief onder de maat. Dit blijkt uit een vandaag verschenen rapport in opdracht van de Maatschappelijke Ondernemers Groep (MO-Groep), een brancheorganisatie die 80 procent van de ondernemers in de kinderopvang vertegenwoordigt.

Uit het onderzoek blijkt volgens de MO-Groep dat ouders met informele kinderopvang een verkeerd beeld hebben van de kosten van een kinderdagverblijf. Ze denken dat een crèche veel duurder is dan een betaalde oppas aan huis. Volgens onderzoeker J. Plantenga, hoogleraar sociaal-economische aspecten van de kinderopvang aan de universiteiten van Utrecht en Groningen en één van de opstellers van het rapport, is het in werkelijkheid meestal andersom. Volgens haar zouden de crèches meer moeite moeten doen om de werkelijke kosten aan ouders duidelijk te maken. ,,Maar dat is lastig omdat het voor ieder gezin weer anders uitpakt. Het is afhankelijk van het gezinsinkomen en of de werkgevers bereid zijn om mee te betalen.''

Ondernemers in de kinderopvang zouden moeten proberen hun imago te verbeteren, stelt het rapport. Behalve de kosten is het ouders onduidelijk wat de plaatsingsmogelijkheden zijn. Die twee aspecten wegen het zwaarst bij de keuze tussen een kinderdagverblijf of een oppas aan huis.

Formele kinderopvang heeft het voordeel van de professionaliteit, zegt Plantenga. ,,Eventuele problemen zijn veel makkelijker te bespreken met een crècheleidster dan met een oppas uit de familie- of vriendenkring.'' Daarnaast zijn ouders zeker van de continuïteit. ,,Bij een oppas moet je maar afwachten of ze er de volgende dag weer is.''

Het aantal crècheplaatsen is de afgelopen vier jaar gestegen van 75.000 tot 118.000. Er zijn zo'n 1.200 kinderopvangorganisaties, met in totaal 4.000 vestigingen. De omvang van de informele opvang is niet bekend: schattingen gaan ervanuit dat de opvang in uren gemeten ongeveer even groot is als de formele kinderopvang.