Misdaad belemmert Bulgarije

Bulgarije vormt ,,de zwakste schakel in de strijd tegen georganiseerde misdaad op de Balkan''. Dat zegt de Britse expert Byron Davies in een rapport over de misdaadbestrijding in Bulgarije. Het werd gemaakt in opdracht van de Europese Commissie.

Bulgarije rondde deze zomer onderhandelingen over toetreding tot de Europese Unie af. Het is de bedoeling dat het in de loop van 2007 formeel bij de EU komt, maar ook Brussel heeft de regering in Sofia herhaaldelijk gewaarschuwd dat corruptie en maffia-achtige criminaliteit voortvarender dienen te worden aangepakt.

Volgens rapporteur Davies schiet in Bulgarije de bestrijding van de georganiseerde misdaad over de hele linie tekort: de antimisdaadwetgeving is onder de Europese maat en het politie- en justitie-apparaat is onvoldoende toegerust voor een effectieve bestrijding van maffia-achtige praktijken in het land. ,,De algehele indruk is dat het wapenarsenaal dat Bulgarije beschikbaar heeft voor de strijd tegen georganiseerde misdaad helemaal leeg is'', aldus het rapport, dat het Britse persbureau Reuters gisteren in handen kreeg.

In een eerste reactie zei de Bulgaarse minister voor Europese Integratie, Meglena Kuneva, dat de regering zich bewust is van het belang dat de Europese Unie hecht aan adequate bestrijding van misdaadorganisaties en hervormingen bij politie en justitie. Achterstanden op die terreinen kunnen de Bulgaarse toetreding vertragen, aldus Kuneva. ,,We moeten luisteren naar de kritiek die uit Europa komt. Als Bulgarije het misdaadprobleem niet onder controle krijgt, kan onze toetreding nog langer op zich laten wachten.''

In het rapport hekelt Davies onder meer de gebrekkige samenwerking tussen onderzoekers van politie en justitie en het ontbreken van een overkoepelende inlichtingendienst voor misdaadbestrijding.

Minister Georgi Petkanov van Binnenlandse Zaken uitte kritiek op het rapport van Davies. Volgens hem stoelt het op ,,achterhaalde gegevens''. Hij zei dat het afgelopen jaar 128 van de 260 bendes die in de Bulgaarse onderwereld actief zouden zijn, waren ,,geneutraliseerd''.

Ook wees hij erop dat het Bulgaarse parlement naar verwachting dit najaar zal instemmen met nieuwe wetten die het gemakkelijker maken misdadigers te vervolgen en achter de tralies te krijgen.