Maasdijk

In het artikel Verdronken bloemen en drijvende verfpotten in Maasdijk (24 augustus, pagina 2) staat dat het Hoogheemraadschap Delfland voor ongeveer 300 miljoen euro aan maatregelen uitvoert tegen de wateroverlast in het Westland. De kosten hiervan bedragen echter 187 miljoen euro.