Kruispunt

Politiekorpsen sluiten sinds kort prestatiecontracten af met het ministerie. Nadeel van meer blauw op straat is dat er meer (onzin)bekeuringen worden uitgeschreven.

Hoe te handelen in het Nieuwe Nederland als je niet helemaal geïntegreerd blijkt te zijn? Ik ben er niet uit. Ik studeer nog. Gelukkig is er volop blauw op straat om de leergierige te helpen als hij de misstap begaat. Je ziet ze flitsen, filmen, fuiken en laseren. Jarenlang zag je nooit een politieagent, werd er meewarig gekeken als je zo naïef was om een inbraak aan te geven en werd mishandeling bij de buren afgedaan als geluidsoverlast, maar sinds kort lijkt het wel alsof de voorhoede van een nieuwe, geheel vreemde bevolkingsgroep Nederland is binnengetrokken. Ik verwacht vandaag of morgen agenten die met een bord 40 km op de snelweg springen, en je meteen verderop aanhouden wegens een snelheidsovertreding en gevaarlijk rijgedrag.

Normaal: je gaat met je vogel naar de dierenarts in Bunnik. Zij is zijn oudste patiënt, de vogel heeft een bult aan haar keel. Je rijdt het plaatsje binnen, stopt voor het stoplicht als het rood is en gaat rijden als het groen is, dat doen honderdduizenden auto's in Nederland, elke dag weer.

Midden op het kruispunt kan je niet verder rijden. De auto voor je is plotseling gestopt, de auto achter je staat ook stil. Alle auto's op het kruispunt zijn gestopt. Een grote vrachtwagen is zomaar vanaf een bouwplaats achteruit de weg opgereden en verspert de rijbaan. Een bouwvakker houdt aan de overkant van het kruispunt alle verkeer tegen.

Als de vrachtwagen zijn manoeuvre heeft voltooid rijden we verder. Het is niet ver naar de dierenarts. Ik parkeer mijn auto voor zijn deur. Er wordt op mijn ruit geklopt. Ik kijk opzij. Een man in een wit jack staat daar met een witte motorhelm op. Ik draai mijn raampje omlaag. ,,U krijgt een bekeuring'', zegt de man. Een bekeuring? Heb ik verkeerd geparkeerd? Ben ik dronken? Wegenbelasting niet betaald? Ik vraag waarom.

,,U blokkeerde een kruispunt.''

,,Ik kon niet voor of achteruit.''

,,Dat kan wel wezen, in ieder geval blokkeerde u het kruispunt. Het verkeer van de andere kant kon er niet door.'' Dat was waar.

,,Agent'', zeg ik, ,,u heeft helemaal gelijk. (Macht heeft altijd gelijk) Maar, wat had ik dan moeten doen?''

,,Voordat u een kruispunt oprijdt moet u er zeker van zijn dat u het verkeer niet blokkeert.''

,,Voordat ik dat kruispunt opreed was er geen blokkade aan de overkant, maar u heeft helemaal gelijk.'' Ik lach hem vriendelijk toe.

Maar dat helpt niet. Hij gaat schrijven.

,,Mag ik uw rijbewijs?''

De vogel zit zwijgend op mijn schouder.

,,Ik ben op weg naar de dierenarts. Mag ik de vogel in zijn kooi zetten, want ze zit op de tocht met dat raampje open.''

Hij bekijkt mijn rijbewijs en ziet dat ik in Delft woon. ,,Waarom gaat u in Bunnik naar een dierenarts. Is er in Delft geen dierenarts?''

Moet ik hierop antwoorden? Alles kan immers tegen me gebruikt worden? Kan je een bekeuring krijgen als je in een andere plaats naar de dierenarts gaat? Of is dat nog niet door de Kamer?

,,Het is een goede dierenarts'', zeg ik, ,,en we kennen elkaar al vele jaren.''

,,Ja'', zegt hij, ,,het is een goeie arts. Wat moet ik op de bekeuring zetten?''

,,Overmacht?''

,,Goed, de bekeurde beroept zich op overmacht.''

Wat ik nog niet heb verteld is dat ik voortdurend tijdens dit gesprek mijn vriendin in haar arm moest knijpen om te voorkomen dat ze uit haar vel springt en hem de ogen uitkrabt. Gelukkig slikt ze alle woede in, maar ze staat op stikken. Ik ben blij als ik het gele papiertje binnen heb en de papegaai mag uitladen.

Mijn vriendin staat al binnen bij de dierenarts. Die krijgt de volle laag van haar verontwaardiging te verduren. Ik sta er beteuterd bij met de kooi in mijn armen. Nu groeit ook de verontwaardiging bij de dierenarts.

,,Laten voorkomen!'' roept hij.

Die twee hebben elkaar gevonden. Hun wederzijdse woede stijgt tot grote hoogte.

,,Wat had hij dan moeten doen? Hij kon niet voor of achteruit.''

,,Had hij soms zijn auto moeten optillen en aan de kant zetten?''

,,En hebben al die andere auto's ook een bekeuring gehad?''

,,Hoe zit het dan met de bouwvakker die het verkeer stopte? Die blokkeerde het verkeer toch ook?''

Ik knik lijdzaam.

De oude vogel is aan de beurt. Aan haar kwaal is niets meer te doen. De woede is gezakt. Als ik wil betalen maakt de dierenarts een afwerend gebaar. Het lijkt een gebaar van solidariteit. Het Justitieel Incasso bureau hangt als een zwaard van Damocles boven ons allen.

    • Fred Koning