Het Rijkspasseerde stadsdeel

Het Rijksmuseum heeft het stadsdeel Oud Zuid onvoldoende betrokken bij de ontwikkeling van zijn verbouwingsplannen. Mede daardoor is er bij het stadsdeel nog ,,onvoldoende draagvlak'' voor de bouwplannen. Dat schrijft het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oud Zuid in een brief aan de leden van de stadsdeelraad.

Bij het stadsdeel wordt momenteel gewerkt aan een ,,ruimtelijk afwegingskader'' waarbinnen de ontwerpen voor het nieuwe Rijksmuseum zullen moeten vallen, wil het stadsdeel er de noodzakelijke bouwvergunning voor geven. Wanneer dit kader klaar zal zijn, is nog niet bekend.

In september 2003 presenteerden architecten Cruz & Ortiz hun eerste, voorlopige ontwerp voor het Nieuwe Rijksmuseum. Eind 2002 had het museum hierover al advies gevraagd bij het stadsdeel. Toch stuitte één onderdeel van het ontwerp meteen op protest bij stadsdeel en buurtbewoners: de nieuwe, ondergrondse entree in de onderdoorgang van het museum. Die zou te weinig ruimte overlaten voor fietsers en voetgangers. C. Seignette van Stadsdeel Oud Zuid: ,,Er is toen een Werkgroep Onderdoorgang gestart, waarin het stadsdeel, het Rijksmuseum, de Fietsersbond en het Wijkopbouwcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt tot een compromis probeerden te komen. In januari 2004 moesten we concluderen dat dat niet lukte. Het ontwerp was toen wel op een aantal punten gewijzigd, maar niet voldoende.'' Half juli besloot het stadsdeel om randvoorwaarden op te gaan stellen en werd het voorlopig ontwerp `on hold' gezet. Een bouwaanvraag was toen nog niet gedaan.

Volgens een woordvoerder van het Rijksmuseum blijven museum en stadsdeel met elkaar in overleg. ,,Uiteindelijk willen we een plan dat door iedereen gedragen wordt.'' Eind 2004 hoopt het Rijksmuseum het definitieve, door het stadsdeel goedgekeurde ontwerp te kunnen presenteren. De verbouwing van het Rijksmuseum, kosten 272 miljoen euro, moet in 2008 zijn afgerond.