Fortuynisten werken aan een nieuwe partij

De LPF-fractie in de Tweede Kamer en Leefbaar Rotterdam willen een nieuwe partij oprichten. Dit zeggen LPF-fractielid Van As en fractieleider Sörensen van Leefbaar Rotterdam.

Van As leidt sinds gisteren een `commissie van wijze mannen' namens de LPF-fractie om een nieuwe partij op te richten. Dat wil de LPF-fractie nadat de acht Kamerleden gisteren hun lidmaatschap opzegden van de partij LPF.

Van As roept alle geïnteresseerden, inclusief de lokale partijen, op om ,,een nieuwe Fortuynistisch getinte partij op te richten'' en deel te nemen aan zijn commissie. Hij heeft daarover met voorzitter Struylaard van Leefbaar Rotterdam (LR) gesproken. Volgens Van As kan de nieuwe partij een federatie worden van lokale Leefbare partijen, met als koepel een naam als `Fortuynistische Federatie'. Van As zegt ,,verschillende namen voor de nieuwe partij'' te hebben.

Fractievoorzitter Sörensen van Leefbaar Rotterdam wil graag met de LPF praten, zo zei hij vanmorgen. Volgens Sörensen kan de Kamerfractie bijvoorbeeld verder gaan onder de naam LeefbaarRotterdam/LPF. Hij suggereert ook de NPF, Nieuwe Politieke Federatie, ,,met groot de letters PF er in.'' Beide partijen begonnen in 2002 met Pim Fortuyn als lijsttrekker.

LPF-fractielid Nawijn maakte gisteren tegen drie uur officieel bekend dat de acht Kamerleden van de LPF hun lidmaatschap van de partij opzeggen. Zij doen dat wegens ,,de voortdurende machtsstrijd op bestuurlijk niveau binnen de partij.'' De breuk werd dit weekeinde ingeleid nadat ex-bestuurders een deel van de administratie overhandigden aan de politie. Eerder had de rechter een faillissementsaanvraag afgewezen. Het OM in Rotterdam bekijkt de stukken in verband met mogelijk onderzoek naar strafbare feiten.

Uit een reconstructie van deze krant blijkt dat de financiële zorgen van de partij goeddeels voortkomen uit conflicten over leningen die vastgoedhandelaar Thunnessen direct terugeiste. Naar nu blijkt stond de LPF daardoor in april al op het punt faillissement aan te vragen.

De huidige LPF-partijvoorzitter Belder kondigt stappen aan om te voorkomen dat de Kamerfractie de naam LPF blijft gebruiken. Belder noemt de afscheiding van de fractie kiezersbedrog. Herben en Nawijn noemen het ,,waarschijnlijk'' dat de LPF-fractie later onder een andere naam verdergaat. Volgens Nawijn zal de al ingeschreven Vereniging LPF niet worden gebruikt om geen ,,gedonder'' te krijgen over de naam.

De LPF heeft van Kamervoorzitter Weisglas de verzekering gekregen dat de breuk met de partij LPF voor de fractie geen consequenties heeft voor haar positie in de Kamer. Kamerlid Van As is gisteren door de fractie aangewezen als voorman van een commissie om de oprichting van de nieuwe partij voor te bereiden.

[vervolg LPF: pagina 3]

LPF

Fractie wil een 'stevige partij'

[vervolg van pagina 1]

Hij hoopt na het weekeinde meer duidelijkheid te hebben over de samenstelling van de commissie `van wijze mannen'. Behalve vertegenwoordigers van `Fortuynistische partijen' en `leefbare' partijen kunnen daarin volgens Van As ook onafhankelijke leden, zoals de wetenschapper S. Couwenberg. Deze heeft volgens Van As een ,,goede voorzet'' gegeven voor een `fortuynistisch manifest' dat het bindmiddel moet worden van een eventuele federatie.

Volgens fractielid Nawijn willen de Kamerleden in elk geval ,,een stevige partij onder de fractie bouwen''. Volgens Sörensen kan Leefbaar Rotterdam, dat met drie wethouders in het college deelneemt, zorgen voor de gewenste stevige bestuurlijke onderlaag. ,,Je stapt in een opgemaakt bedje.''

Volgens Sörensen biedt de breuk van de LPF-fractie met de partij de kans om ,,alle splinters van gefrustreerde Fortuyn-aanhangers die het bestuur heeft weggejaagd weer bijeen te brengen.'' Volgens Sörensen geldt dit niet alleen voor de Rotterdamse partij, maar voor alle lokale partijen ,,om acht Kamerleden te krijgen die de belangen van lokale partijen vertegenwoordigen. ,,Wij zijn met Fortuyn begonnen als lokalo's'', aldus Sörensen. Ook de restanten van Leefbaar Nederland, dat met Pim Fortuyn als lijsttrekker brak vóór de verkiezingen van 2002, kunnen volgens Sörensen mogelijk bij de nieuwe partij worden betrokken.

Hij onderstreept dat de LPF-fractieleden en LR al langer met elkaar spreken over samenwerking. Een half jaar geleden ketsten besprekingen volgens Sörensen voor LR af ,,op dat achterlijke bestuur''. ,,Wij hebben al heel lang gezegd: de LPF is een zinkend schip en wij zijn de reddingsboot.''

Sörensen wil heenstappen over zijn verwijt aan LPF-fractieleider Herben dat deze de aanzet gaf tot de de oprichting van een LPF-Rotterdam, tegen LR. ,,Daar komen Mat en ik wel uit.'' Sörensen en LR-wethouder Pastors kondigden eerder aan in 2007 met een nieuwe partij aan de Kamerverkiezingen deel te willen nemen. Zij zijn daarover met onder meer met LPF-fractielid Eerdmans in gesprek. Nawijn maakt zichzelf geen enkel verwijt over de problemen.

WWW.NRC.NL documenten