Europese ervaring

Beoogd eurocommissaris Neelie Kroes (Mededinging) heeft met de aanwijzing van de jurist B.M.P. (Ben) Smulders (44) als haar kabinetschef gekozen voor iemand met veel Europese ervaring. De benoeming werd gisteren bekendgemaakt door de Nederlandse permanente vertegenwoordiging in Brussel.

De kabinetschefs van de eurocommissarissen bereiden elk besluit van de Europese Commissie voor. Dat betekent dat zij niet alleen kennis moeten hebben van de eigen dossiers, maar ook van die van anderen. De Europese Commissie opereert bij haar besluitvorming immers als een college. Ook politiek gevoel is onontbeerlijk. Veel Commissie-besluiten komen tot stand in een krachtenveld, waarbij ook Europarlement en EU-lidstaten een belangrijke rol spelen. De kabinetschef van Kroes zal in de Commissie steun moeten verwerven voor politiek vaak gevoelige besluiten over mededingingskwesties.

Smulders voldoet volgens degenen die hem kennen aan al deze vereisten. Na enkele jaren als advocaat te hebben gewerkt bij het kantoor Nauta Dutilh, trad hij veertien jaar geleden in dienst bij de juridische dienst van de Europese Commissie. Daar hield hij zich ook al met mededingingszaken bezig. Vanaf 1995 werkte hij op de kabinetten van de eurocommissarissen Van den Broek (Buitenlandse Betrekkingen) en Bolkestein (Interne Markt). Nu is Smulders nog kabinetsmedewerker van Commissie-voorzitter Prodi, bij wie hij zich vooral bezighoudt met mededinging. Smulders was ook betrokken bij de voorbereiding van de Europese grondwet. Nu Kroes voor een Nederlander als kabinetschef heeft gekozen, moet de plaatsvervangend kabinetschef van een andere nationaliteit zijn.