Eegalease wint bij rechter hoofdstad

Vier beleggers hebben een overwinning behaald bij de kantonrechter in Amsterdam tegen Dexia Bank Nederland. De rechter oordeelde dat aandelenlease als huurkoop kon worden beschouwd, zodat de handtekening van de partners op het aandelenleasecontract was vereist.

De uitspraak kan grote consequenties hebben voor het slepende conflict tussen Dexia Bank en beleggers die zich door de bank gedupeerd voelen. Met geleend geld konden beleggers bij Dexia-bank aandelen kopen. De koersstijging van de aandelen moest hoger zijn dan de rente om geld te kunnen verdienen. Duizenden beleggers die veel geld verloren doordat hun aandelen in waarde daalden, verwijten Dexia niet voldoende over de risico's te zijn voorgelicht.

De zaak van vandaag was aangespannen door vier partners van beleggers die Dexia-producten hebben gekocht, de Consumentenbond en de Stichting Eegalease. Zij eisten vernietiging van de overeenkomst met Dexia, omdat zij niet op de hoogte zouden zijn geweest van de aandelenlease van hun partner. De vraag was of aandelenlease als huurkoop kon worden beschouwd. Zo ja, dan moet de partner (zowel in een huwelijk als in een geregistreerd partnerschap) de overeenkomst mede ondertekenen. De kantonrechter oordeelde dat aandelenlease inderdaad zo kon worden beschouwd en vernietigde de overeenkomst. De beleggers krijgen daardoor al hun geld terug. Bij de drie eisers ging het om bedragen van duizenden euro's.

De rechtbank wees een collectieve vordering van de Stichting Eegalease, die ruim 16.500 beleggers telt, af. Zij kunnen wel individueel tegen Dexia procederen. Een woordvoerder van de Amsterdamse rechtbank verwacht een stroom rechtszaken.

In vergelijkbare rechtszaken oordeelden kantonrechters in Breda, Arnhem en Roermond dat de handtekening van de partner niet noodzakelijk was. ,,Dat de rechters verdeeld zijn, geeft aan dat het een zeer complexe vraag is'', zegt een woordvoerder. ,,Maar voorlopig is de stand 14 tegen 4. Wij gaan in beroep, desnoods tot aan de Hoge Raad.'' Een woordvoerder van Stichting Eegalease ziet in de uitspraak van de rechter een aanleiding om ,,weer eens te gaan praten met Dexia'' over een schikking.