Concentratie illegalen in 32 wijken

In 32 wijken in de Nederlandse steden vormen illegalen tussen de 3 en 6 procent van de totale bewonersgroep. Dit is één op de vijftig stedelijke wijken.

Ze nemen maar ,,zeer beperkt de woonruimte van legale huurders in beslag en de gevolgen van hun aanwezigheid voor de leefbaarheid van de buurt zijn ,,niet sterk''. Dat staat in het onderzoeksrapport Wijken voor illegalen. Over ruimtelijke spreiding, huisvesting en leefbaarheid dat in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting werd gemaakt. Volgens de onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam verblijven er jaarlijks tussen de 75.000 en 125.000 illegale vreemdelingen in Nederland. Deze schatting is hoger dan die van twee jaar geleden door dezelfde onderzoekers. De toename schrijven zij toe aan een kwalitatief betere schatting. Daarnaast verblijven er nog eens tussen 50.000 en 100.000 Oost- en West-Europeanen illegaal in Nederland. In 2002 becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat er toen in Nederland tussen de 46.000 en 116.000 illegalen verbleven.

Het rapport constateert dat illegalen vaak inwonen bij familie, verwanten en partners. Dat ze kamers en bedden huren in particuliere woningen en pensions en onderhuren bij een woningbouwvereniging via verwanten en commerciële tussenpersonen. Als er al sprake is van overlast komt dat door overbewoning, zowel bij verwanten als commerciële pensions. Van een verdringing door illegalen van legale huurders op de woningmarkt is maar zeer beperkt sprake, meent het rapport.

De meeste illegalen wonen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Vlaardingen. Ze komen af op goedkope arbeid, de aanwezigheid van goedkope huisvesting en een etnisch netwerk. Ook in zogenaamde achterstandwijken vormen illegalen een kleine minderheid. De effecten van hun aanwezigheid betreffende overbewoning, overlast en criminaliteit zijn, zo menen de onderzoekers, niet sterk. Volgens minister Dekker (Volkshuisvesting, VVD), gisteren in een brief naar aanleiding van het rapport aan de Tweede Kamer, is ,,illegaliteit voor het overgrote deel van Nederland een marginaal verschijnsel''. Ze wil dan ook geen nieuw beleid ontwikkelen, maar houdt vast aan de uitvoering van de eerder dit jaar verschenen Illegalennota. Daarin wordt prioriteit gegeven aan het aanpakken van malafide verhuurders die profiteren van illegalen en het tegengaan van onrechtmatige bewoning.