Beeld Fortuyn

Het onderschrift van de foto bij het artikel Het einde van een nieuwe politieke levenscyclus (23 augustus, pagina 2) vermeldt dat het in opdracht van Harry Mens gemaakte beeld van Pim Fortuyn nooit is geplaatst. Het beeld staat in de tuin van het Rotterdamse huis waar de politicus tot zijn dood woonde.