Wie is verantwoordelijk?

Om te voorkomen dat burgers die zijn getroffen door wateroverlast geen gehoor krijgen bij de overheid, moet wettelijk worden vastgelegd welke overheid waarvoor precies verantwoordelijk is. ,,Immers, een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheden en burgers ontbreekt momenteel'', zo stelt de zogenoemde Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving in een advies `Zicht op grondwater' dat gisteren is uitgebracht aan staatssecretaris Schultz (Verkeer en Waterstaat).

De commissie vindt dat burgers ,,in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor grondwater op hun eigen perceel''. Daarnaast moet wettelijk worden vastgelegd dat gemeenten, naast waterschappen en provincies, ,,medeverantwoordelijk'' zijn voor grondwaterbeheer in bebouwde gebieden. ,,Deze gemeentelijke zorgplicht gaat verder dan alleen het inzamelen en afvoeren van overtollig grondwater'', aldus het advies. Bij de bestemming en inrichting van nieuwbouwlocaties zullen gemeenten en provincies ,,veel meer dan voorheen'' rekening moeten houden met de waterhuishoudkundige geschiktheid van de grond, aldus de commissie.