Wereldeconomie

Aan het eind van het eerste deel van het artikel De kille zomer van de wereldeconomie (21 augustus, pagina 19) is het woordje 'niet' weggevallen. Bedoeld was: Ondanks een verbetering van de bedrijfswinsten herstellen de koersen niet. Als datum voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen wordt 4 november genoemd. Dat moet 2 november zijn.