Voedselproductie

Naar aanleiding van het artikel 'Honger is basis van alle ellende' (20 augustus) het volgende. Als de mensheid op dit moment een overvloed aan voedsel produceert, maar meer dan 800 miljoen mensen ondervoed zijn, honger lijden, waarom dan niet de aanwezige middelen aanwenden om de problemen op te lossen. Systemen van ongelijkheid, machtsmisbruik, onderdrukking en armoede zijn daarbij van zeer groot belang. Meer voedsel produceren houdt niet per definitie in dat meer mensen toegang tot dat voedsel krijgen, zeker niet als bovengenoemde belemmeringen niet meegenomen worden. Misschien eens kijken naar het schema van Unicef: `conceptual framework'? Dat kan verhelderend werken.

    • Lucy Elburg