Vertrouwen consument en producent onveranderd

Consumenten en producenten hadden in augustus ongeveer evenveel vertrouwen in de economie als in juli. ,,Historisch gezien is het consumentenvertrouwen nog steeds laag, maar het ligt wel hoger dan vorig jaar.'' En het staat nu op het hoogste niveau sinds twee jaar. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekendgemaakt.

Per saldo zijn er onder de consumenten nu meer optimisten dan pessimisten als het gaat om de toekomst van de Nederlandse economie. Zo goed als het producentenvertrouwen nu ver boven het dieptepunt ligt van juni 2003.

Huishoudens zien de toekomst een klein beetje rooskleuriger in dan een maand geleden. De koopbereidheid is iets groter. Consumenten zijn volgens het CBS dan ook positiever geworden over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden. Hun oordeel over de afgelopen twaalf maanden is daarentegen minder gunstig dan in juli. Over het doen van grote aankopen zoals meubels is de consument in augustus nauwelijks van mening veranderd.

Het CBS noemt het opvallend dat de consumenten de afgelopen maanden duidelijk minder somber zijn geworden over de arbeidsmarkt. In mei verwachtte 72 procent nog een stijgende werkloosheid. In augustus was dat teruggelopen tot 51 procent.

Bij de producenten is dat beeld anders. ,,Eén op de zeven ondernemers verwacht de personeelsomvang in de komende maanden te verminderen, terwijl één op de twintig ondernemers juist van plan is personeel aan te trekken'', zegt het CBS. Almaar minder ondernemers vinden dat zij te veel producten in het magazijn hebben liggen. Bedrijven zijn wel iets pessimistischer over de opdrachten die zij binnenslepen. Ondernemers denken daarom iets minder te gaan produceren. Dat geldt vooral voor fabrikanten van consumptiegoederen.

Evenals in juli was het vertrouwen van producenten in augustus licht positief met een waarde van 0,5. Dit vertrouwen is volgens het CBS een stemmingsindicator voor de industrie. Het cijfer is samengesteld uit de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie. In juni stond het producentenvertrouwen nog op een plus van 1,9. Het cijfer bereikte een dieptepunt over de afgelopen tien jaar van min 9,4 in juni 2003.