Verdronken bloemen en drijvende verfpotten in Maasdijk (Gerectificeerd)

Als het in Nederland regent, hebben de bewoners van het Westland natte voeten. Het hoogheemraadschap zegt er alles aan te doen. Maar inwoners zijn de wanhoop nu al nabij.

Consternatie in Maasdijk. Alweer. Drie jaar nadat de dijk dwars door dit dorp op twee plaatsen vlak naast elkaar afschoof. Zes jaar nadat er grote wateroverlast was als gevolg van hevige regenval. In acht dagen zijn de huizen langs de dijk drie keer ondergelopen. De laatste keer was afgelopen zaterdag. De zandzakken liggen nog voor de deur. Afgelopen nacht heeft het hier nauwelijks geregend, maar voor de komende dagen wordt meer regen voorspeld.

De schade is groot. Materieel, zoals voor tuinder Henk Paalvast die in zijn kassen door de modder loopt en de droog gebleven bloemen wegsnijdt nu ze nog naar de veiling kunnen worden gebracht. Een groot deel van zijn alstroemeria's moet als verloren worden beschouwd. De bladeren zijn geel, het wortelstelsel is door het water vernield. Paalvast zegt niet te weten hoe groot de schade in euro's is, wel zegt hij te hopen dat zijn bedrijf er niet aan onderdoor gaat.

Even verderop is de bakkerij van Jan Vreugdenhil gevestigd. Ook hij zag regenwater afgelopen zaterdag voor de derde keer op zich afstromen. De kelder is deels onder water gelopen. De bakkerij is gespaard. De afvoerputten werden met doeken afgestopt en daar bovenop heeft Vreugdenhil meelzakken gelegd. Dit om te voorkomen dat het water via de putten omhoog zou komen.

De bakker heeft zaterdag veel klandizie gemist, doordat de dijk tijdens het pompen voor alle verkeer werd afgesloten. Om de hoek vertelt Jannie Boer van de gelijknamige schilderswinkel dat het water dit keer zelfs langs twee kanten de winkel binnenstroomde. Via de voordeur om daar de potten verf te laten drijven en via de achteringang, waar het kantoor grote waterschade heeft opgelopen.

Er is ook veel emotionele schade. Zoals bij het dijkhuisje van de 85-jarige Mien Vellekoop. Onthutst zit zij op haar bed dat in de keuken staat. De vloerbedekking is bedorven. Onder de poten van het bed liggen blokken hout. Het behang is nog nat. De vloer van de serre achter de keuken is onlangs verhoogd maar is nu toch weer ondergelopen. De wasmachine staat op planken.

De buurman steekt de vrouw de helpende hand toe. De 70-jarige Adriaan Kruithof heeft zijn eigen pomp meegebracht en heeft daarmee de afvoerbuis schoon gespoten. Beide inwoners van Maasijk slapen er slecht van. ,,Verrot', zo voelt Kruithof zich als hij weer eens de hele dag aan nergens anders heeft kunnen denken dan aan het gevaar van water.

,,De gevoelens van onveiligheid zijn bepaald niet irrationeel', zegt wethouder Peter Smit van de gemeente Westland, waar Maasdijk onder valt. Hij is onder de indruk van wat burgers zelf allemaal doen, maar dringt aan op ,,versnelling' van aangekondigde maatregelen door het verantwoordelijke Hoogheemraadschap Delfland. ,,We moeten hier als de sodemieter iets aan doen.'

Waarom is het Westland en in het bijzonder Maasdijk steeds opnieuw de klos als het in Nederland regent? Meiny Prins, directeur van een automatiseringbedrijf voor de tuinbouw en bewoner van een boerderij in Maasdijk, is zo ,,verbaasd' over de steeds terugkerende wateroverlast dat zij zich nu kandidaat heeft gesteld bij de waterschapsverkiezingen van volgende maand.

,,Iedereen waarschuwt me dat het hoogheemraadschap een log orgaan is. Ik heb zelf het idee dat het een leuke club is. Maar ik vraag me wel af waarom wij zoveel overlast ondervinden terwijl wij tegelijkertijd zo'n enorme sloot in de buurt hebben liggen, de Nieuwe Waterweg. Is het gebrek aan samenwerking tussen gemeenten en hoogheemraadschap? Gebrek aan slagvaardigheid?'

Een andere kandidaat, Jaap van Dam, pleit voor de aanleg van een ,,doorsteek' pal onder het wegdek van de Maasdijk, die in nood gebruikt kan worden om overtollig water af te voeren zonder het verkeer stil te hoeven leggen. Het Hoogheemraadschap Delfland is over dat plan niet enthousiast.

De belangrijkste oorzaken van de hevige regenval die vooral in het Westland zo veel hinder veroorzaakt zijn de klimaatverandering en de zogenoemde clusterbuien, laat het hoogheemraadschap weten, dat wil zeggen buien die vlak achter de kust extra veel water laten vallen. Het hoogheemraadschap zegt te doen wat het kan, maar niet bestand te zijn tegen zoveel regen uit buien ,,die boven ons gebied geparkeerd worden', aldus woordvoerder Xans Rodenburg. Bovendien is het Westland een van de meest ,,verharde' gebieden van Nederland. De warenhuizen van de tuinders nemen veel ruimte in beslag waar hemelwater niet kan worden vastgehouden. Het stroomt meteen af naar de sloten die daar onvoldoende op zijn berekend.

Zoals de Barm, de sloot die langs de dijk voor de woningen van de Willem III straat heen stroomt. Die is te smal en te ondiep. In de sloot is een riooloverstort, waar vuil water wordt geloosd als de riolering de hoeveelheid regenwater niet meer kan verwerken. Maar in Maasdijk is zo veel regenwater, dat het slootwater het riool in stroomt. Wethouder Peter Smit van Westland gaat binnenkort ,,terugslagkleppen' bestellen, die dit verschijnsel moeten stoppen.

Het hoogheemraadschap is al enige jaren bezig met de uitvoering van een groot aantal maatregelen die het Westland moeten ontlasten. De kosten: ongeveer driehonderd miljoen euro. Er is al veel gedaan. Een deel van de maatregelen heeft effect. Zes jaar geleden moest het wegpompen van water uit huizen en kassen worden gestopt omdat de boezem niet meer water kon verwerken. Inmiddels is de capaciteit vergroot. Ook de capaciteit van twee boezemgemalen is vergroot. Maar de toevoer naar de boezem stokt hier en daar nog.

Het verbreden van kanalen en sloten kost tijd, aldus het hoogheemraadschap, als gevolg van ingewikkelde procedures en moeilijkheden bij het aankopen van particuliere grond. Donderdag krijgen de bewoners van Maasdijk nadere uitleg.

Rectificatie

Maasdijk

In het artikel Verdronken bloemen en drijvende verfpotten in Maasdijk (24 augustus, pagina 2) staat dat het Hoogheemraadschap Delfland voor ongeveer 300 miljoen euro aan maatregelen uitvoert tegen de wateroverlast in het Westland. De kosten hiervan bedragen echter 187 miljoen euro.

    • Arjen Schreuder