Vakbond boos op gevangeniswezen

De wervingscampagne voor nieuwe bewaarders door de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie heeft de woede gewekt van vakbond Abvakabo FNV. De vakbond vindt het onbegrijpelijk dat er nieuw personeel wordt geworden, terwijl tegelijkertijd een reorganisatie is afgekondigd, waarbij 872 bestaande arbeidsplaatsen bij twintig gevangenissen zouden worden opgeheven. Het gaat daarbij om zogeheten penitentiair inrichtingswerkers en medewerkers die de arbeid en recreatie van gedetineerden begeleiden. Met de wervingscampagne moeten 400 nieuwe gevangenisbewaarders worden aangetrokken. Voor deze functie gelden lagere opleidingseisen.