Toename bètastudenten

Het aantal aanmeldingen van eerstejaars studenten voor bètastudies ligt dit jaar aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Met name de belangstelling voor biologie en bouwkunde is sterk toegenomen. Vorig meldden zich op deze tijd van het jaar 392 studenten bij alle Nederlandse universiteiten voor biologie, dit jaar zijn dat er 448. Bij bouwkunde gaat het aantal nieuwe studenten omhoog van 592 naar 693. Het aantal eerstejaars scheikunde stijgt van 153 vorig jaar naar 200 dit jaar, technische natuurkunde gaat van 192 naar 241.

Dit blijkt uit cijfers van de Informatie Beheer Groep, die alle aanmeldingen registreert en verantwoordelijk is voor de studiefinanciering. De aanmeldingen voor het komende studiejaar, dat op 6 september wordt geopend, lopen nog een paar weken door. De huidige cijfers zijn daarom voorlopig, pas in december zijn de definitieve cijfers beschikbaar.

Tekort aan bètastudenten is een van de grote problemen van het Nederlandse hoger onderwijs. In vergelijking met andere Europese landen scoort Nederland laag als het gaat om bètaafgestudeerden. Veel universiteiten proberen daarom voor hun masteropleidingen studenten uit Oost-Europa en het Verre Oosten te werven.

De stijging van het aantal aanmeldingen geldt niet voor wiskunde. Bij die studie daalt het aantal nieuwe studenten van 137 vorig jaar naar 127 dit jaar. Ook theoretische natuurkunde vertoont een lichte daling: van 86 naar 74.

De belangstelling voor gammastudies als economie en bedrijfskunde neemt af of stabiliseert. Bij bedrijfskunde daalt het aantal eerstejaars van 315 naar 215. Economie stijgt van 369 naar 378 eerstejaars.

Bij de talenstudies is sprake van een toename. De studie Duits stijgt van 32 eerstejaars vorig jaar naar 51 dit jaar, Frans gaat van 62 naar 85, Nederlands gaat van 247 naar 306.

Er zijn aanzienlijke verschillen per universiteit. De Universiteit Leiden daalt van 3.747 naar 3.420 eerstejaars. De Universiteit Utrecht, nu al de grootste universiteit van Nederland, stijgt daarentegen van 5.710 eerstejaars studenten vorig jaar naar 6.572 eerstejaars dit jaar. Ook de Universiteit van Amsterdam is populair, en gaat van 4.092 naar 4.685 eerstejaars studenten.