Sudderlap

Het was vlak voor de zomervakantie. Op woensdag was mijn NRC-scrypto nog niet af. Mijn collega Engels, met wie ik altijd nabespreek, had hem maandag al. Gelukkig moest ik surveilleren en was er tijd om na te denken. Toen de pauze begon, zocht ik nog één woord. De puzzel lag in mijn lokaal. In de volle docentenkamer piekerde ik verder, starend naar het tafelblad. Opeens wist ik het: ,,Sudderlap!'' riep ik opgelucht.

Er viel een ongemakkelijke stilte. Alleen mijn collega Engels zei begripvol: ,,Goed zo.'' Toen ging de bel en de collega naast me vroeg bezorgd: ,,Jij bent wel aan vakantie toe, hè?''

Ik knikte. Hij had gelijk.

De school begint weer. Ik ben uitgerust. Mijn scrypto is weer af op zaterdagavond.

    • Nen van Ramshorst