`Referendum over prepensioen'

De vakbonden FNV en CNV staan positief tegenover een idee van GroenLinks om een landelijk referendum te organiseren over de vraag of belastingvoordelen voor het prepensioen moeten worden afgeschaft, zoals het kabinet wil.

Het Tweede-Kamerlid Vendrik van GroenLinks lanceerde dit idee eind juni bij de behandeling van de Voorjaarsnota. Volgens zijn partij wijst 83 procent van de bevolking de kabinetsplannen af om de fiscale stimulering af te schaffen waarmee werknemers voor hun vijfenzestigste kunnen stoppen met werken.

Een woordvoerder van GroenLinks liet weten dat de partij er nog niet uit is of en hoe het referendum moet worden georganiseerd. ,,Het lijkt ons een aardig idee, maar de drempels voor zo'n referendum zijn hoog'', zegt hij. Zo moeten in eerste instantie binnen drie weken 40.000 mensen met een identiteitsbewijs naar het gemeentehuis komen om met hun handtekening steun te betuigen aan het referendum. Daarna dienen binnen zes weken 600.000 handtekeningen verzameld te worden. Volgens de bonden hadden ze in oktober 2003 samen 1.744.000 leden.

Voorzitter D. Terpstra van de vakcentrale CNV zegt het referendumplan niet op voorhand te verwerpen. ,,Maar er zijn nog geen besluiten genomen'', aldus Terpstra. ,,Er is op uitnodiging van GroenLinks een oriënterend gesprek geweest over een referendum met een aantal poteniële deelnemers, waaronder CNV en FNV.'' Volgens Terpstra wilde GroenLinks dat de vakbeweging meedeed om zo voldoende volume te kunnen organiseren. ,,We wachten verdere initiatieven af'', zegt de CNV-aanvoerder.

Een woordvoerster van de vakcentrale FNV legt er de nadruk op dat er weliswaar serieus over het plan wordt gesproken, maar dat er nog geen enkel besluit is genomen. ,,We hebben twee jaar geleden, toen het kabinet-Balkenende II zijn plannen presenteerde, onderzocht of we een referendum konden houden. Dat bleek toen zo ingewikkeld dat we ervan hebben afgezien. De voornaamste reden was dat de plannen voor het prepensioen toen niet referendabel waren omdat ze onderdeel uitmaakten van het belastingplan. Dat is misschien nu anders.''