Meer animo voor ESF-geld

Gemeenten en opleidingsinstellingen doen in toenemende mate een beroep op subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor werkgelegenheidsprojecten en scholing. In de eerste helft van dit jaar is voor in totaal 282 miljoen euro subsidie aangevraagd. In de eerste zes maanden van 2003 lag dit bedrag op 149 miljoen euro. In 2003 is vijftig procent meer geld toegekend dan in 2002. Sociale Zaken verwacht voor dit jaar een verdere stijging.

De ,,flinke toename'' is volgens een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken te danken aan de extra maatregelen die zijn genomen om gemeenten en instellingen beter te attenderen op de ESF-subsidies. Ook is het aantal projecten dat in aanmerking komt voor Europees werkgelegenheidsgeld uitgebreid.

Gemeenten en opleidingsinstellingen hebben de laatste jaren weinig animo getoond voor ESF-subsidies. Het aanvragen geldt als ingewikkeld en tijdrovend terwijl er geen zekerheid is over honorering. Ook zijn gemeenten terughoudend door negatieve ervaringen met ESF-gelden. Door onregelmatigheden met ESF-subsidies in de periode 1994-1999 heeft Nederland 240 miljoen euro aan Brussel terug moeten betalen. Dit bedrag is deels verhaald op gemeenten en instellingen.

Door de geringe belangstelling is de laatste jaren veel Europees werkgelegenheidsgeld niet benut. In 2002 blijft van de beschikbare 250 miljoen euro 100 miljoen euro ongebruikt. Dit bedrag kan nog lager worden omdat aanvragen in latere jaren nog kunnen worden gehonoreerd. Op basis van de ervaringen in de jaren 2000-2003 voorspelde voormalig staatssecretaris Rutte (Sociale Zaken) een jaar geleden dat van de beschikbare 1,8 miljard euro in de subsidieperiode 2000-2006, 850 miljoen euro in Brussel zou blijven liggen.

De genomen maatregelen een `helpdesk' voor gemeenten en meer publiciteit hebben volgens een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken effect. ,,Gemeenten lijken de weg beter te gaan vinden.'' De gemeente Hengelo heeft uit de ESF-gelden een bedrag van acht miljoen euro toegewezen gekregen. Het geld wordt gebruikt voor de (bij)scholing van personeel in de zorgsector in Twente en de Oost-Achterhoek. Volgens de gemeente Hengelo is het in Nederland nog niet eerder voorgekomen dat een gemeentelijke aanvraag van een dergelijke omvang is gehonoreerd.