Macedonië: petitie voor referendum

De nationalistische oppositie in Macedonië beweert 185.000 handtekeningen te hebben opgehaald voor een referendum waarmee een eind kan worden gemaakt aan de omstreden decentralisatiewet, sluitstuk en belangrijkste onderdeel van het vredesakkoord met de Macedonische Albanezen uit het jaar 2001.

De decentralisatiewet, onlangs aangenomen door het parlement in Skopje, geeft de Albanese minderheid een aantal rechten in het lokaal bestuur – rechten die de nationalisten in Macedonië weer zo snel mogelijk willen afschaffen. Bovendien is na de hertrekking van de gemeentegrenzen in sommige gemeenten het percentage Albanezen zo groot dat de overheid gedwongen is in het Albanees met hen te communiceren. Dat is onder andere het geval in de hoofdstad Skopje. De decentralisatiewet is het laatste onderdeel van het akkoord van Ohrid, dat drie jaar geleden een eind maakte aan een korte oorlog tussen de Macedoniërs en een Albanees guerrillaleger. Zonder de decentralisatiewet is de weg van Macedonië in de richting van Europese integratie geblokkeerd.

De nationalistische oppositiepartij VMRO en het `Macedonische Wereldcongres' willen alsnog een stokje steken voor de wet. Ze kunnen dat door een referendum over de wet af te dwingen. Daarvoor zijn 150.000 handtekeningen nodig. Gisteren meldde de partij inmiddels 185.000 handtekeningen te hebben opgehaald.

Het Macedonische ministerie van Justitie moet de handtekeningen nu verifiëren. Als blijkt dat 150.000 geldige handtekeningen zijn opgehaald, moet de voorzitter van het parlement een datum voor een referendum bepalen. Volgens de oppositie kan de volksstemming eind september of begin oktober worden gehouden.

Volgens peilingen is negentig procent van de Macedoniërs tegen de decentralisatiewet. Zij voeren aan dat de Albanese minderheid te veel rechten krijgt en dat de nieuwe gemeentegrenzen Macedonië langs etnische lijnen verdelen. De decentralisatiewet zou aldus de inleiding vormen tot het uiteenvallen van de staat: de gebieden van de Albanese minderheid zouden zich op termijn bij Kosovo en Albanië kunnen aansluiten.