Geen nieuwe bezuinigingen sportbegroting

Volgend jaar hoeft er niet bezuinigd te worden op sport. De stipendiumregeling voor topsporters zal worden verlengd tot en met 2008, het jaar waarin de Olympische Spelen in Peking worden gehouden.

Staatssecretaris van Sport Clémence Ross-Van Dorp heeft dat gisteravond bekendgemaakt op de Nederlandse ambassade in Athene. De bewindsvrouw, die het evenement vanaf het begin bijwoont, gaf gisteren voor de Nederlandse betrokkenen bij de Olympische Spelen een receptie.

Voor dit jaar werd het sportbudget met achttien miljoen euro gekort. Dat ging vooral ten koste van uitkeringen aan de sportbonden. Die bezuiniging blijft overeind.

Voor de stipendiumregeling reserveert de staatssecretaris jaarlijks op de sportbegroting 3,3 miljoen euro. Over vier jaar is dat een bedrag van 13,2 miljoen euro. In vergelijking met de bestaande regeling is dat een verhoging met vier miljoen euro.

Verlenging van de vergoedingsregeling voor A-sporters (beste acht van de wereld), die inhoudt dat zij onder voorwaarden zeventig procent van het minimumloon krijgen uitgekeerd, gaat ten koste van de 2,3 miljoen euro, die het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in aanloop naar de Olympische Spelen van Athene jaarlijks bijdroeg aan de voorbereiding van olympische sporters. Voor `Peking', de hoofdstad van China waar over vier jaar de eerstvolgende Zomerspelen zullen worden gehouden, komt die steun te vervallen.

De stipendiumregeling is de afgelopen vier jaar bekostigd met geld dat de voormalige staatssecretaris Margo Vliegenthart bij het ministerie van Financiën had losgeweekt. Dat bedrag kwam niet ten laste van het sportbudget, waardoor VWS vier jaar lang geld heeft kunnen vrijmaken voor de olympische voorbereiding van topsporters.

De 13,2 miljoen euro voor het vervolg van de stipendiumregeling is gebaseerd op een uitkering aan 275 sporters, het aantal dat er nu al gebruik van maakt. Aanvankelijk was de regeling bedoeld voor maximaal 200 sporters, maar door verbetering van prestaties en openstelling voor gehandicapte sporters is dat aantal expliciet gestegen. Als gevolg daarvan kwamen de uitbetalingen voor dit jaar in gevaar, waarna staatssecretaris Ross-Van Dorp besloot een eenmalige bijdrage van 900.000 euro te verstrekken.

Dat de staatssecretaris bij het vaststellen van haar begroting voor volgend jaar het sportbudget van zestig miljoen euro intact houdt, verdedigde ze gisteravond in Athene met de argumenten dat ze sport van groot belang vindt voor bevordering van de gezondheid en de opvoedende waarde voor kinderen. Zij deelde bovendien mee een sportnota te zullen schrijven waarin het beleid voor de komende vier jaar wordt ingevuld. Daarvoor zullen topsport, breedtesport en bewegingsbevordering de uitgangspunten zijn.

Nu Nederland voorzitter van de Europese Unie is, heeft de staatssecretaris haar bezoek aan de Olympische Spelen ook gebruikt om overleg te voeren met ministers van Sport uit andere EU-landen. Zij kwam bij die gelegenheid met het voorstel een Raad van Sportministers in te voeren. Daarover zal nader overleg worden gevoerd, aldus de staatssecretaris.