Fractie breekt met bestuur LPF

De LPF-fractie in de Tweede Kamer breekt definitief met het partijbestuur. Dat heeft een deel van de fractie vanmorgen besloten. Enkele fractieleden waren afwezig.

De fractie kwam vanmorgen bijeen op een geheime plek om de situatie te bespreken. Volgens diverse bronnen was de fractie aanvankelijk verdeeld over de vraag of men verder moet gaan onder een andere naam, of dat men de partijorganisatie in Rotterdam en vooral de belangrijke geldschieters Maas en Thunnessen nog een kans moeten geven. Maar de fractie was het volgens Kamerlid Hermans al gauw eens dat ze met het huidige LPF-bestuur ,,en op de eerste plaats met Ruud Both op het partijkantoor'' alle banden moet verbreken. ,,Ongelooflijk, in een paar dagen is alles wat we als fractie hebben opgebouwd weer afgebroken. Ik schaam me, het is eigenlijk niet meer uit te leggen'', aldus de LPF-politicus.

Door het oprichten van een nieuwe politieke partij verliest de LPF als politieke partij recht op subsidie, aldus een zegsman op Binnenlandse Zaken. Over 2003 ontving de LPF tot nu toe als voorschot 5,5 ton via het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat staat los van de financiering voor de fractie, die haar rechten niet verliest.

Twee weken geleden, op 11 augustus, is al een nieuwe Vereniging LPF geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Dit gebeurde op initiatief van drie LPF-bestuursleden die vorige week opstapten. Of de fractie onder die naam verdergaat is onduidelijk. Deze nieuwe vereniging zal overigens door de harde kern van de Lijst Pim Fortuyn weer worden aangevochten, omdat die te veel lijkt op de nu gebruikte afkorting. Volgens een bron in de fractie zijn ook gesprekken gaande met Leefbaar Rotterdam over vergaande samenwerking.

Uit een vertrouwelijke briefwisseling met vastgoedbedrijf Metterwoon van Chris Thunessen blijkt dat deze op 8 januari van dit jaar via een deurwaarder zijn lening van acht ton plus 19.123,29 euro rente per direct opeiste van de partij. In november vorig jaar beloofde Thunessen nog een extra donatie van twee ton. Later kwam er een brief van de advocaat van Thunnessen dat hij een bestuur wilde dat het volledige vertrouwen van de fractie en van hemzelf had. [Vervolg LPF: pagina 3]

LPF

Herben blijft op de achtergrond

[Vervolg van pagina 1] Thunessen verbond daar echter onder andere de voorwaarde aan dat het toenmalige bestuur zou opstappen met de garantie dat Marten Fortuyn kandidaat zou zijn voor het nieuwe bestuur en ook het Kamerlid Gerard van As een prominente plek zou krijgen. Hieraan wilde het bestuur geen gehoor geven, waarna Thunnessen liet weten dat hij zijn lening terug wilde.

Gisteren was het hectisch rond de werkkamers van de LPF-fractie. ,,We zijn het helemaal spuugzat'', zei Kamerlid Nawijn over de ruzie binnen het bestuur waar hijzelf als ,,toeziend voogd'' namens de fractie sinds juni deel van uitmaakt. In de hal van de dependance van de Tweede Kamer waar de LPF-fractie is gehuisvest, probeerde fungerend voorzitter J. Belder van de partij binnen te komen. Niemand van de fractie wenste contact met hem. Nawijn kondigde aan dat de fractie alle banden met de partij zou verbreken. Fractieleider Herben liet zich de hele dag niet zien. De kersverse voorzitter Belder was naar Den Haag gereisd om een deel van de administratie op te halen. Volgens Nawijn was Belder aan het verkeerde adres. ,,Hier zijn alleen maar belangrijke Kamerstukken.''

De nieuwste crisis begon vorige week met de faillissementsaanvraag door de in juni van dit jaar gekozen voorzitter Fabius en penningmeester Swarte. Die aanvraag werd door de rechter afgewezen, eerst moesten de leden worden geraadpleegd. Daar voelde Fabius, die met de penningmeester en de secretaris een week eerder al de nieuwe Vereniging LPF had laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel, helemaal niets voor. Het drietal besloot op te stappen. De Lijst Pim Fortuyn wordt nu geleid door twee eveneens in juni gekozen bestuursleden, die zich eerder tegen het faillissement keerden: Belder en Moleveld.

In zijn officiële overdracht zegt ex-voorzitter Fabius dat de LPF failliet is. Afgezien van de leningen van Maas en Thunnessen zijn de schulden ,,in twee maanden tijd opgelopen van 140.000 euro tot 310.000''. Terwijl fractieleider Herben de vastgoedhandelaren nog als weldoeners typeerde, vooral om de forse leningen die zij regelden, stelt Fabius vast dat hierdoor de financiële situatie van de partij alleen maar onzekerder wordt. ,,Daar komt nog bij dat volgend jaar het opeisen van de lening van twee financiers wederom een onzekere factor is. Op dit terrein hebben wij geen regeling kunnen treffen'', aldus de overdracht. Nawijn ging niet in op vragen over zijn eigen rol als `toegevoegd' bestuurslid in de aanloop naar de crisis van vorige week. De mededeling dat justitie in Rotterdam een deel van de administratie onderzoekt op fraude en malversaties werd door hem afgezwakt. Hij gaf wel toe dat er in de administratie wat kleine zaken te vinden zijn die niet helemaal kloppen.