Munchs Schreeuw gestolen

Bij een overval is gisterochtend De Schreeuw, het beroemdste schilderij van de Noorse expressionist Edvard Munch, gestolen uit het Munch-museum in Oslo. Ook zijn werk Madonna werd ontvreemd. Twee gewapende en gemaskerde mannen dwongen het personeel en de bezoekers op de grond te gaan liggen en trokken de schilderijen van de muur. De overvallers renden het museum uit en vertrokken in een gereedstaande auto. Die werd later teruggevonden, evenals de schilderijlijsten. Een grootscheepse zoekactie van de Noorse politie leverde niets op.

Munch maakte vijf versies van De Schreeuw. De meest waardevolle werd in 1994 gestolen uit de Nasjonalgalleriet in Oslo. Het doek werd teruggevonden nadat rechercheurs zich hadden voorgedaan als potentiële kopers die `losgeld' wilden betalen. Deskundigen denken dat ook nu losgeld zal worden gevraagd. Het schilderij, tientallen miljoenen euro's waard, geldt als onverhandelbaar.

MUNCH: pagina 8