Justitie onderzoekt administratie LPF

Justitie in Rotterdam onderzoekt sinds dit weekeinde de financiële administratie van de politieke partij Lijst Pim Fortuyn (LPF). Dat heeft een woordvoerder bevestigd. De stukken zijn volgens justitie bij de recherche bezorgd door een oud-bestuurslid dat onregelmatigheden had geconstateerd.

Het gaat onder meer om financiële malversaties. De huidige LPF-voorzitter J.Belder bevestigde vanmorgen desgevraagd dat de vorige week opgestapte penningmeester Swarte een serieus vermoeden had dat sprake was van onregelmatigheden in het financieel beheer. ,,Hij heeft stukken van de partij wederrechtelijk aan een kennis overhandigd'', aldus Belder.

De LPF-fractie in de Tweede Kamer heeft intussen meer dan genoeg van alle gedoe in de partij. De fractie wil breken met het bestuur van de partij Lijst Pim Fortuyn, zo blijkt uit een verklaring die de fractie heeft opgesteld.

Na een kort beraad op initiatief van het Tweede-Kamerlid Nawijn verspreidde het secretariaat van de fractie in Den Haag aan het begin van de middag de mededeling dat ze ,,afstand neemt van alle bestuurlijke perikelen in haar partij''. Volgens Nawijn zijn de recente ruzies zeer schadelijk voor de reputatie van de LPF. Nawijn was door de fractie en een deel van de leden sinds juni toegevoegd aan het bestuur om erop toe te zien dat de zaken ordelijk zouden verlopen. De scheuring vorige week, waarbij drie van de vijf bestuursleden opstapten, vond plaats zonder overleg met Nawijn of andere leden van de fractie.

In dezelfde verklaring zegt de fractie dat ze ook een bericht in De Telegraaf heeft onderzocht waarin wordt gemeld dat de FIOD de administratie van de partij in beslag heeft genomen. Dat is volgens de fractie onjuist. De fractie wijst er op dat de jaarrekening over 2003 nu is goedgekeurd door een gerenommeerd accountantsbureau.

Ex-voorzitter Fabius die vorige week opstapte nadat de rechter in Rotterdam had geweigerd de aanvraag voor een faillissement in behandeling te nemen, zegt dat hij het afgelopen weekeinde een gesprek heeft gehad met rechercheurs. Verder wil hij er niets over kwijt. Fabius zag een week geleden een faillissement als enige mogelijkheid voor de LPF om uit de financiële problemen te komen. Er zijn schuldeisers die ten minste 250.000 euro tegoed hebben van de partij, maar Fabius schat dat de vorderingen intussen veel hoger zijn. Daarnaast zijn er leningen van de Haagse vastgoedhandelaren Maas en Thunnessen, die volgens de ex-voorzitter ,,als een molensteen om de nek van de LPF hangen''. Met de bedoeling om een succesvolle doorstart te maken heeft het voormalig LPF-bestuur twee weken geleden al een nieuwe Vereniging LPF opgericht. De harde kern van de LPF gaat de rechtmatigheid van die nieuwe politieke beweging echter aanvechten.

De huidige voorzitter J.Belder in Almere zegt te hebben vernomen dat voormalig penningmeester Swarte een deel van de administratie ,,wederrechtelijk aan een kennis heeft gegeven'' omdat hij onregematigheden vermoedde. ,,En die kennis zou bij de FIOD werken of daar iemand kennen.'' aldus Belder. Belder en partijdirekteur Both hebben de drie opgestapte bestuursleden gesommeerd, zegt Both, alle papieren weer te bezorgen op het partijbureau.