Geld windmolens in Nieuw Zeeland

Nederland gaat de bouw van windmolens in Nieuw-Zeeland subsidiëren om de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen te compenseren. Daarover is vandaag in Wellington een akkoord ondertekend.

Pagina 9