Demonstreren in Singapore wordt beetje versoepeld

Lee Hsien Loong, de nieuwe premier van Singapore, heeft gisteren opgeroepen tot gedeeltelijke opheffing van de beperkingen van de vrijheid van meningsuiting in de stadstaat.

De ongekozen Lee, zoon van vader des vaderlands Lee Kuan Yew, deed dat gisteren tijdens zijn eerste National Day Rally-toespraak, Singapore's versie van de troonrede. Zijn drie uur durende toespraak ging ook over buitenlandse betrekkingen, onderwijs en bevolkingspolitiek. Zijn opmerkelijkste beslissing gold zijn voornemen om sprekers in het openbaar minder beperkingen op te leggen. Voor bijeenkomsten die niet op straat plaatshebben is geen toestemming meer nodig, tenzij onderwerpen als ras of religie worden besproken.

Het besluit van Lee, hoewel bescheiden, wordt gezien als een belangrijk signaal in het politiek rigide Singapore. Tot dusver mag alleen worden gedemonstreerd of mogen er bijeenkomsten of openbare toespraken worden gehouden wanneer de politie daar toestemming voor geeft. De jongere Lee zei echter tijdens zijn installatie tien dagen geleden al dat hij voor een ,,open, betrokken'' Singapore is. In zijn eerste National Day Rally-toespraak lijkt hij voorzichtig woord bij daad te voegen.

Lee, die even briljant als zijn vader heet te zijn, bleek niet ongevoelig voor enige mate van zelfkritiek. ,,Onze maatschappij is niet perfect, geen enkele is dat. Maar als er problemen zijn, bespreken we die.'' Critici van Lee Kuan Yew, maar ook van diens opvolger, de als tussenpaus gekenmerkte Goh Chok Tong, zeggen dat beiden de Singaporese oppositie stelselmatig de kop in hebben ingedrukt. Bovendien heeft vooral de oude Lee de drie miljoen Singaporezen in ruil voor in ruil voor de te bereiken welvaart veel sociale beperkingen opgelegd.

Ook op dat punt bleek de jongere Lee plannen te hebben. Zo wil hij het dalende geboortecijfer in de stadstaat aanpakken door koppels die kinderen krijgen financieel te stimuleren. Maar, zei Lee erbij, dat betekent niet ,,dat we uw leven gaan micro-managen. Ik bedoel, we zullen niet zeggen: `krijg de eerste op uw 25ste en de twee op uw 30ste'. Dat is uw zaak''. Wel zullen zwangere vrouwen langer verlof krijgen. Singapore heeft een van de laagste geboortecijfers ter wereld.