`Afghanistan veilig genoeg voor missie'

De 128 man van de Luchtmacht die morgen naar Afghanistan gaan, komen in een land zonder een regering met macht. Deze berust bij lokale krijgsheren.

Tevreden meldde kolonel Van Hoof, commandant van de Nederlandse troepen die morgen naar de Noord-Afghaanse provincie Baghlan vertrekken, vanmorgen dat hij voor vrijdag al een afspraak de gouverneur op zak heeft.

Hoofddoel van de 128 man van de Koninklijke Luchtmacht, die naar Afghanistan gaan, is het dienstgezag als vertegenwoordiger van president Karzai te versterken.

Dat is geen overbodige luxe. Begin juni verklaarde de gouverneur zelf nog dat hij maar weinig in de melk heeft te brokkelen.

De werkelijke macht in PuL-I-Khomri, de hoofdplaats van Baghlan, ligt zowel volgens deskundigen in Kabul als volgens lokale mensen, in handen van de lokale krijgsheer Mustapha Khan. Deze maakt deel uit van de Tadzjiekse clan van de Anderabi's. Volgens VN-functionarissen drongen deze onder meer de benoemingen op van ambtenaren van hun gading. Ook werden ze ervan beschuldigd land van anderen in te pikken en vrouwen lastig te vallen. Ook zouden ze veel geld verdienen met de papaverteelt en de heroïnehandel.

Van Hoof verklaarde dat hij nog geen contact met Khan en de Anderabi's had gehad op zijn eerdere verkenningsmissie. Wel erkende hij dat de positie van de centrale Afghaanse regering in Baghlan erg zwak is. ,,Anders zouden wij daar niet heengaan''.

De militairen van de Luchtmacht, die assistentie krijgen van ruim 40 militairen van de Landmacht, gaan een zogeheten Provinciaal Reconstructie Team (PRT) opzetten in Baghlan. De NAVO heeft vorig jaar de zorg over een aantal van deze PRT's op zich genomen. De PRT's maken deel uit van de ISAF-vredesmacht, die sinds begin 2002 in de hoofdstad Kabul en omgeving is gelegerd.

De PRT's hebben tot doel de stabiliteit in Afghanistan te vergroten en het gezag van de Afghaanse regering te versterken. Van Hoof constateerde dat ook in Baghlan de toestand nog te wensen over laat. ,,De situatie is rustig, maar niet stabiel. Maar het is wel veilig genoeg om dit soort missies uit te voeren.''

De kern van het werk van de Nederlandse militairen, die in beginsel een jaar in Baghlan blijven, is het observeren van de situatie en, waar mogelijk, te bemiddelen bij conflicten. Hiervoor zullen drie zogeheten MOLT-teams beschikbaar zijn, elk bestaande uit 6 tot 8 man.

In de praktijk zullen de Nederlanders naar verwachting, zeker in het begin, vooral in de omgeving van de hoofdplaats, opereren, waar ook hun eigen basis zal zijn. Mocht een MOLT-team in problemen raken, dan is er een zogeheten Quick Reaction Force aanwezig die te hulp kan schieten. Deze is uitgerust met Patria-pantservoertuigen.

Het Nederlandse PRT-team zal de komende weken ook proberen de Afghaanse presidentsverkiezingen, op 9 oktober, in Baghlan in goede banen te leiden.

    • Floris van Straaten